Annons
Annons
Elektronikproduktion | 29 september 2008

Prevas slutför köpet av Emfila Software

Prevas har tecknat avtal om förvärv av Emfila Software AB i Lund. Företaget har specialistkompetens inom inbyggda system. Förvärvet stärker och befäster Prevas position som ledande i Norden inom inbyggda system.

Emfila Software levererar mjukvaruspecialister inom inbyggda system till produktutvecklingsföretag i Öresundsregionen. Företaget grundades 2004 och har 15 anställda. Genom förvärvet av Emfila stärker Prevas sin närvaro i Skåne och Öresundsregionen inom produktutveckling och inbyggda system. Detta ligger helt i linje med Prevas koncernstrategi om att vara ledande i Norden inom detta område. Prevas har en stark ställning hos sina kunder och fortsätter att satsa på IT-tjänster i kombination med färdiga plattformar och moduler. Inbyggda system utgör en viktig komponent i många avancerade produkter, t.ex. mobiltelefoner, hemelektronik, medicintekniska instrument, bilar och flygplan. Det blir allt viktigare att utveckla nya produkter snabbare och billigare. Marknaden för utveckling av intelligenta produkter karaktäriseras av en ökande efterfrågan, till följd av nödvändiga teknologiskiften för allt fler produkter och allt kortare produktlivscykler. Ett förvärvsavtal har tecknats med tillträdesdag den 1 oktober 2008. Den fasta köpeskillingen uppgår till 5,0 MSEK. Förvärvet betalas med 2,5 MSEK kontant samt ca 100 000 nyemitterade Prevas B-aktier, vilket på tillträdesdagen motsvarar ca 2,5 MSEK. Dessutom kan en tilläggsköpeskilling, som är relaterad till verksamhetens utveckling till och med den sista december 2009, komma att utgå. Den totala köpeskillingen inklusive tilläggsköpeskilling kan dock maximalt uppgå till 12,0 MSEK. Det förvärvade företaget kommer att ingå som en del i Prevasgruppen och förväntas ge en rörelsemarginal på ca 18 procent sista kvartalet 2008. Enheten kommer att ingå i Prevas koncernredovisning fullt ut från och med 1 oktober 2008.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1