Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 03 oktober 2008

Utmaningar vid optimering av konstruktionsarbete

Under gårdagens konferens på Enics i Malmö höll Mats Pfeffer ett föredrag om utmaningarna när konstruktionsarbete ska optimeras.

Till att börja med påpekade Mats att de tre faktorerna kostnad, tid och funktion är alla avhängiga varandra vad gäller TTM. Det går knappast att pressa en faktor utan att de andra påverkas. Redan på prototypstadiet bör totalkostnaden för produkten tas i beaktande. Olika befattningshavare i de inblandade organisationerna har ofta olika vy när det vill påverka produktens utformning och det är därför viktigt att tidigt samla alla som har ansvar för de olika disciplinerna i ett möte för att få bästa möjliga avvägning. Oavsett hur bra övrigt konstruktionsarbete är, går det sällan att nå ett riktigt bra resultat om inte arbete och förståelse mellan dessa människor fungerar smidigt. Konstruktörer bör möta produktionsfolk, inköpare, eftermarknad, med flera. Om hänsyn tas till faktorer som testbarhet, komponentleverantörer, garanti, reparationer och uppgradering på ett tidigt stadium kan mycket tid vinnas. Att dokumentationsarbetet bör följa konstruktionsarbetet och inte läggas över på EMS leverantören kan tyckas självklart men händer ändå ofta, vilket knappast minskar totalkostnaden.
Annons
Annons
2020-10-20 19:22 V18.11.10-1