Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 06 oktober 2008

Gert Schyborger ny VD för problemtyngt Digital Vision

Gert Schyborger blir ny tf VD för Digital Vision efter Lars Taflin, som har valt att avgå.

Digital Vision meddelade den 24 september att de hamnat i en akut finansiell kris. Företagets aktie har nu handelsstoppas tills ytterligare besked kommer. De senaste två veckorna har ett intensivt arbete utförts i syfte att undanröja den akuta likviditetsbristen och trygga den mer långsiktiga finansieringen. Intresse för att investera i företaget saknas inte, men tidsbristen och oron på de finansiella marknaderna har medfört att någon tillfredställande lösning ännu inte kunnat hittas. Likviditeten har nu ytterligare försämrats. Digital Vision är finansierat bland annat genom ett konverteringslån om cirka 40 mkr. I enlighet med villkoren betalar VPC ut ränta till innehavarna av konverteringslånet med ränteförfallodag den 30 september. Sedan det visat sig att VPC inte kunnat utfå det erlagda räntebeloppet från Digital Visions bank, på grund av att täckning saknats, har räntebeloppet återkrävts från konvertibelinnehavarna. Bolagets agerande i detta avseende anses klandervärt, sägs i ett pressmeddelande. Det är vidare styrelsens bedömning att VD Lars Taflin har underskattat företagets rörelserisk, och hans antagande om att bolaget skulle kunna härbärgera denna stora finansiella risk har visat sig felaktigt. Därmed är förtroendet för Lars Taflin som VD förbrukat, och han måste därför omedelbart avgå. Styrelsens ordförande Gert Schyborger går under en övergångstid in som verkställande direktör och ny ordförande blir Per-Erik Mohlin. Lars Taflin kvarstannar i styrelsen, som annars inte vore fulltalig.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2