Annons
Annons
Komponenter | 30 augusti 2001

Omorganisering hos SwitchCore

Mike Farnam, tidigare Business Development Manager, har utsetts till ny VP of Sales och General Manager för USA-kontoret.

SwitchCore AB genomför som tidigare meddelats, under innevarande kvartal ett åtgärdsprogram för att minska bolagets kostnader med cirka 20 procent. Ett led i åtgärdspro-grammet är en omorganisation av dotterdotterbolaget SwitchCore Corp., bolagets amerikanska sälj- och marknadskontor i San Jose i Silicon Valley. Mike Farnam, tidigare Business Development Manager, har utsetts till ny VP of Sales och General Manager för USA-kontoret. Målsätt-ningen för den nya organisationen är framför allt att vidareutveckla SwitchCores befintliga kundrelationer och företagspartners. För närvarande har bolaget drygt trettio design wins, det vill säga kunder som designar en definierad produkt kring en CXE-krets, fördelat på ett tjugotal kunder. Detta meddelas i ett pressmeddelande. - Vi har ett mycket erfaret säljteam. Tillsammans med de representanter som arbetar med våra pro-dukter på den amerikanska och asiatiska marknaden kommer vi att kunna fortsätta att effektivt ut-veckla våra kundrelationer, säger Mike Farnam, nyutnämnd VP of Sales och General Manager för USA-kontoret. Som en konsekvens av omorganisationen på sälj- och marknadskontor i San Jose har tre personer som ingått i SwitchCores ledningsgrupp lämnat bolaget. Det är Kurt Busch, VP of Marketing och General Manager , Nitish Amin VP of Business Development & Sales och Idarose Sylvester, Strategic Marketing Manager. Mike Farnam har varit anställd på SwitchCores USA-kontor sedan maj 1999 och har varit försäljnings-chef för USA-marknadens västra region sedan början av innevarande år. Innan Mike Farnam började på SwitchCore arbetade han med försäljning till strategiskt viktiga kunder med en budget på USD 25 miljo-ner. Mike har mer än 14 års erfarenhet av komponentförsäljning i ledande befattning. Därtill har han mycket stor kunskap om halvledarbranschen.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2