Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 08 oktober 2008

Digital Vision ansöker om rekonstruktion

Likviditetsbrist tvingar Digital Visions styrelse att ansöka om att bolaget skall inleda företagsrekonstruktion.

En företagsrekonstruktion syftar till att ge långsiktigt lönsamma företag med betalningssvårigheter rådrum att komma tillrätta med sina problem och eventuellt nå uppgörelser med sina fordringsägare. Skälen för styrelsens beslut att ansöka om företagsrekonstruktion är likviditetsbrist till följd av en kraftigt försvagad försäljning under 2008. Dock anser styrelsen att det finns goda möjligheter att långsiktigt uppnå lönsamhet varför det ligger i bolagets intresse att ansöka om företagsrekonstruktion. Det är främst författarstrejken i Hollywood tidigare i år som ligger bakom den vikande försäljningsutvecklingen. Författarstrejken gav effekter i hela mediateknikbranschen. Flera produktionsbolag över hela världen, men främst i Europa, påverkades negativt, vilket resulterade i en minskad efterfrågan på bolagets produkter. Till följd av många konkurser bland dessa bolag ökade också tillgången av begagnade produkter på marknaden, vilket påverkade bolagets försäljning. Till detta kommer den generella finansiella oron som inneburit svårigheter för ett stort antal produktionsbolag att i dagsläget erhålla finansiering för inköp av nya produkter, vilket också har haft en negativ inverkan på bolagets försäljning den senaste tiden. Bolaget har träffat uppgörelse om en begränsad bryggfinansiering avsedd att tillgodose bolagets kortsiktiga behov av likviditet i avvaktan på att en långsiktig finansieringslösning säkras. Under företagsrekonstruktionen avser bolaget att också försöka optimera försäljningskapaciteten.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1