Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 10 oktober 2008

Nedgången kortvarig tror Konjunkturinstitutet

Fordonsindustrin varslar och riksbankens senaste räntehöjning har ökat oron för en konjunkturnedgång. Delar av den svenska industrin går dock fortfarande bra och konjunkturinstitutet räknar med att svackan bli kortvarig.

Konjunkturinstitutet har successivt justerat ner prognoserna under året, men bilden splittrad. Inom den så kallade investeringssektorn, tillverkare av produkter som betraktas som investeringar, är det bara fordonsindustrin som går dåligt. ”Vissa branscher går fortfarande väldigt bra. I maskinvaruindustrin, elektroindustrin samt teleproduktionsindustrin är det fortfarande uppåt, även om tillväxten inte är lika stor som för två år sedan ”, säger Roger Knutsen som är ansvarig för Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer. Konjunkturinstitutets bedömning är att 2009 blir ett något svagare år men att nedgången blir kortvarig. ”Prognoserna har generellt justerats ner ganska betydande, vilket innebär att det finns en nedåtrisk i alla branscher under nästa år. Men konjunkturen vänder troligen redan i slutet av 2009 och de delar av insatsindustrin som idag är svaga är även tidiga i en konjunkturuppgång ”, säger Roger Knutssen. En förutsättning är att konjunkturen i Europa tar sig. Tyskland och Storbritannien är redan inne i en lågkonjunktur som riskerar att fördjupas. Globaliseringen försvårar för prognosmakarna, samtidigt som det öppnar nya möjligheter för enskilda företag att mildra konjunktursvängningar. Tidigare grundades prognoserna på läget i USA och Europa. Nu påverkas bilden lika mycket av Brasilien, Indien och Kina. ”Utsikterna inför den närmaste framtiden är till stor del beroende av vilka marknader företagen vänder sig till och i vilken grad de kan switcha över till tillväxtmarknader. Där finns en potential som inte fanns tidigare. Den som exporterar till Kina löper knappast någon risk. Då är faran större för dem som gör affärer med Tyskland ”, säger Roger Knutsen.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-12 12:15 V18.6.4-2