Annons
Annons
Elektronikproduktion | 16 oktober 2008

Samarbete gav konkurrenskraft

Två norska högteknologiska företag tog tillfället i akt att arbeta tillsammans för att utnyttja varandras expertis bättre. Det gjorde nytta. Halverade produktionskostnader, bättre prestanda och kortare utvecklingstid, konstaterar Fahad Awaleh i sin doktorsavhandling.

Norska högteknologiska företag går samman för att arbeta smartare. Det ger ökad konkurranskraft. Elektronikindustrin har genomgått en snabb utveckling under senare år. Stark tillväxt och ökad globalisering har bidragit till att ändra reglerna. Detta har lett till hårdare internationell konkurrens för norska högteknologiska exportföretag. Enligt Awaleh är nyckeln till ökad konkurrenskraft tillgång till ett smartare sätt att hantera logistik och inköp under processen att utveckla och producera nya produkter. Dessa kostnader kan utgöra 70-80 procent av de totala produktionskostnaderna. Fahad Awaleh har i sin doktorsavhandling på norska School of Management genomfört en studie av samarbetsprojekt mellan Kongsberg Defence and Communication och Kitron, som är två ledande norska elektronikföretag. De två företagen har arbetat i ett gemensamt projekt där de båda var beredda att genomföra radikala förändringar i hur de arbetat med utveckling och tillverkning av nya produkter. ”Målet var att utnyttja varandras expertis på bästa möjliga sätt ”, säger Awaleh. Awaleh har visat hur man med tiden lyckats med en gemensam strategi för att utveckla samarbetet i en riktning som gjort båda parter väl anpassad till både sina individuella och gemensamma mål samtidigt. Resan mot ett smartare sätt att arbeta tillsammans har gett ökad konkurrenskraft för både företag.
Visa fler nyheter
2020-02-26 22:10 V18.0.3-1