Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 oktober 2008

Micronic redovisar sämre resultat under tredje kvartalet

OrderingÄngen för delÄrsperioden uppgick till 228 (498) MSEK, varav under tredje kvartalet 132 (402) MSEK. NettoomsÀttningen för delÄrsperioden uppgick till 235 (298) MSEK, varav under tredje kvartalet 110 (178) MSEK.
Rörelseresultatet för delÄrsperioden uppgick till -162 (-248) MSEK. Under tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till -35 (-34) MSEK. Rörelseresultatet justerat för aktivering och avskrivningar pÄ utveckling för delÄrsperioden uppgick till -205 (-175) MSEK. Under tredje kvartalet uppgick det justerade rörelseresultatet till -47 (-9) SEK. Resultatet efter skatt uppgick för rapportperioden till -115 (-177) MSEK. För tredje kvartalet uppgick resultatet efter skatt till -25 (-24) MSEK. Orderstocken var vid delÄrsperiodens utgÄng 377 (420) MSEK och omfattar enbart system. Vid utgÄngen av 2007 uppgick orderstocken till 332 MSEK. Framtidsutsikterna för innevarande Är har förÀndrats pÄ grund av det försÀmrade marknadslÀget inom bildskÀrmsindustrin. Styrelsens tidigare bedömning var att försÀljningen 2008 skulle överstiga 2007. Styrelsens nuvarande bedömning Àr att försÀljningen 2008 kommer att ligga i linje med 2007. "OmsÀttningen för det tredje kvartalet uppgick till 110 MSEK. I denna siffra ingÄr fakturering av ett Sigma-system, för vilket Àven order erhölls under kvartalet. Under kvartalet bokade vi ocksÄ ett system för elektronisk kapsling med leverans under första halvÄret 2009," sÀger Sven Löfquist, VD och koncernchef för Micronic Laser Systems AB. "Den fördröjda orderingÄngen inom bildskÀrmsomrÄdet Àr en besvikelse men inte förvÄnande i dagens finansiella turbulens med kreditrestriktioner och kraftiga valutarörelser. Vi förvÀntar oss dÀrför ytterligare förskjutningar framÄt vad gÀller orderingÄngen. Leveransen av det första Prexision-10 systemet löper vÀl och vi rÀknar planenligt med att fakturera detta system under Äret. Inom halvledaromrÄdet Àr vÄr syn pÄ marknaden för mönsterritare konservativ, men vi ser trots allt möjligheter till ytterligare affÀrer under Äret," fortsÀtter Sven Löfquist. "Vi accelererar vÄr anpassning till den lÀgre försÀljningsvolymen och minskar vÄrt utnyttjande av konsulter och inhyrd personal med cirka 40 personer. Vi har under Äret minskat vÄr personalstyrka med 26 personer och genomför nu en personalreduktion i motsvarande storleksordning. För 2009 rÀknar vi med att utgifterna för forskning och utveckling kommer att vara cirka 50 miljoner lÀgre och uppgÄ till cirka 150 miljoner kronor dÄ utvecklingen av Prexision-10 snart Àr klar." "UtifrÄn den cykliska marknad som Micronic Àr verksam inom, arbetar vi för att bredda existerande produktomrÄden och utvÀrderar affÀrsmöjligheter mot marknader med större volymer för att skapa ett jÀmnare flöde i bolaget." "Vi har efter kvartalets utgÄng avyttrat fastigheten i TÀby. AffÀren ger en direkt likviditetsförstÀrkning med cirka 95 MSEK. Realisationsvinsten, vilken kommer att redovisas under fjÀrde kvartalet, uppgÄr preliminÀrt till 99 MSEK," avslutar Sven Löfquist.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-02-21 14:28 V12.2.5-1