Annons
Annons
Komponenter | 20 oktober 2008

Kina världens tredje största kontaktdonsmarknad

Enligt en studie utförd av analytikerfirman för kontaktdonsindustrin Bishop and Associates så är Kina världens tredje största kontaktdonsmarknad. Totalt såldes det kontaktdon i Kina för cirka 51 miljarder kronor under 2007.

Detta motsvarar en tillväxt på 16,8 procent jämfört med föregående år. Under de senaste tretton åren har Kina haft en genomsnittlig tillväxttakt på 38,7 procent per år, se tabell nedan. Chinese Market Year-to-Year Growth 1981-2007 De 40 största kontaktdonstillverkarna sålde för ett sammanlagt värde på 5,11 miljarder US Dollar på den kinesiska marknaden under 2007. Detta var en ökning på 18,3 procent jämfört med 2006. Den samanlagda försäljningen från dessa 40 tillverkare representerade 72,8 procent av den totala försäljningen av kontaktdon på den kinesiska marknaden. De tio största kontaktdonstillverkarna representerade en försäljning om ett samanlagt värde på 3,896 miljarder US Dollar, en ökning med 17,3 procent. Bland dessa företag var tre amerikanska, tre japanska, tre från övriga Asien och ett från Europa. Tyco Electronics var den kontaktdonstillverkaren som sålde mest på den kinesiska marknaden år 2007. Tyco hade en försäljning på 1,287 miljarder US Dollar vilket motsvarade 18,3 procent av den totala marknaden. Tvåa är Molex som sålde för 645,4 miljoner US Dollar och hade en marknadsandel på 9,2 procent. Trea var Foxconn med en försäljning på 435,4 miljoner US Dollar under 2007. Foxconns marknadsandel var 6,2 procent. Bishop and Associates rapport är på över 200 sidor och analyserar den kinesiska marknaden för kontaktdon mellan åren 1999 – 2007 mycket djupgående. Rapporten innehåller även en prognos för åren 2008 – 2012. De 40 största tillverkarna rangordnas och indelas i olika grupper.
Visa fler nyheter
2020-02-26 22:10 V18.0.3-1