Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 31 augusti 2001

Alfa Laval mer än fördubblar vinsten

Den internationella svenska industrikoncernen Alfa Laval - världsledande inom separation, värmeöverföring och flödeshantering - redovisar en kraftigt ökad vinst (EBITA) första halvåret 2001.

Rörelseresultatet (EBITA) för de sex första månaderna 2001 uppgår till 850 miljoner kronor, en ökning med 117% jämfört med samma period förra året. Faktureringen under de första sex månaderna 2001 ökade med 9% till 7 259 miljoner kronor. Orderingången ökade med 5% under de första sex månaderna. Positiv utveckling inom Olja & Gas, Miljö och Bioteknik & Läkemedel Stabilitet i nyckelregionerna Europa och USA och betydande tillväxt i Asien, främst i Kina. Framgångsrikt omstruktureringsprogram inklusive förstärkt fokus på kunderna. Industriell och geografisk mångfald förväntas begränsa effekterna av ett kärvare affärsklimat. Sigge Haraldsson, Alfa Laval gruppens VD och Koncernchef kommenterar halvårsresultatet: - Den positiva trenden under det första kvartalet har fortsatt under det andra kvartalet. EBITA för andra kvartalet var 484 MSEK, jämfört med 213 MSEK för andra kvartalet föregående år. Ökningen kan huvudsakligen hänföras till det omfattande kostnadsbesparingsprogram som startades under 1999 och förstärktes under 2000. Vinstökningen förklaras till en del av ökad volym och marginal. Första halvåret 2001 i sammandrag 2001 2000 Förändring Helåret 2000 Orderingång 8 205 MSEK 7 814 MSEK +5% 15 427 MSEK Fakturering 7 259 MSEK 6 666 MSEK +9% 15 012 MSEK EBITA 850 MSEK 391 MSEK +117% 1 146 MSEK EBITDA 14,5% 9,2% 11,7% Rörelsemarginal 11,7% 5,9% 7,6% Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) 32,4% 18,3% 21,2% Antal anställda 9 493 10 955 -13% 10,623 Alfa Laval har haft en positiv utveckling inom reservdels- och serviceverksamheten och inom följande kundgrupper - Miljö, Olja & Gas och Bioteknik & Läkemedel. - Vår verksamhet inom Marin & Diesel har också visat tillväxt, även om vi har sett de första tecknen på en eventuell nedgång. Efterfrågan från både livsmedelsindustrin och den petrokemiska industrin har varit svag. Inom livsmedelsindustrin ser vi dock tecken på en mer positiv utveckling, förklarar Sigge Haraldsson. Orderingången i Europa var på samma nivå som föregående år under de första sex månaderna. Nordamerika var på samma nivå som föregående år trots ett svagt konjunkturläge i USA. Sydamerika ligger över föregående års nivå och Mellanöstern har visat en positiv utveckling. Orderingången i Asien var 11 procent över föregående år efter sex månader, trots recessionen i Japan. Utvecklingen i Kina var mycket uppmuntrande. Försiktig optimism Alfa Laval utesluter inte att marknadsförhållandena blir tuffare under andra hälften av 2001, men Sigge Haraldsson uttrycker en försiktig optimism: - Trots en svag konjunktur har vi ökat vår försäljning under det första halvåret av 2001. Det är osannolikt att vi kommer att gå igenom det andra halvåret av 2001 utan att påverkas av konjunkturnedgången. Vi har normalt en eftersläpning på ungefär 6-8 månader vid förändringar i konjunkturläget, vilket indikerar återverkningar på Alfa Laval under det tredje kvartalet i år. Det finns ett antal faktorer som talar för att detta kommer att ha en begränsad effekt på Alfa Lavals resultatutveckling. Förändringsarbetet som har genomförts under de senaste åren har inte bara varit fokuserat på kostnadssidan. Det har också i hög grad varit inriktat på hur Alfa Laval närmar sig kunderna. Alfa Lavals affärsidé är att optimera prestanda i kundernas processer, om och om igen. Detta påverkar Alfa Lavals utbud genom att fler produkter erbjuds varje kundgrupp och genom adderat värde med systemlösningar. Ett bra exempel är redan nu försäljningen inom miljöområdet, där Alfa Laval idag säljer flera av företagets kärnprodukter, vilket inte var fallet tidigare. Ett annat exempel är den strategiska alliansen med företaget Spirax/Sarco i Storbritannien. Vidare har ett ökat fokus på reservdelar och service redan visat resultat. Det bästa sättet att beskriva effekten av Alfa Lavals rationaliseringsprogram är att titta på förändringen av antalet anställda. I början av 1999 hade företaget 12 200 anställda mot 9 500 idag, en minskning med 2 700 personer. Av minskningen kan 700 personer hänföras till försäljningen av den industriella flödesverksamheten och 2 000 till rationaliseringsprogrammet. Alfa Laval är geografiskt och industriellt diversifierat, vilket förväntas begränsa effekterna av ett kärvare affärsklimat. Alfa Laval utvecklar produkter för många olika industriella områden och kunderna är spridda över hela världen, vilket ger Alfa Laval en stark position. Alfa Lavals teknik - separation, värmeöverföring och flödeshantering - är av avgörande betydelse för företag inom branscher som olja & gas, vatten, energi, miljö, kemi, marin, stärkelse, livsmedel, dryck, bioteknik och läkemedel. Omstruktureringen påverkar alla områden inom Alfa Laval. Som ett exempel kan nämnas att fyra fabriker har stängts för att anpassa produktionskapaciteten. Samtidigt investerar Alfa Laval i produkter som visar god tillväxt. Ett exempel är investeringarna på cirka 75 MSEK i Sverige, Italien och Kina för att möta efterfrågan på lödda värmeväxlare. - Omstruktureringsprogrammet fortskrider i högt tempo och vi känner oss väl förberedda att möta förändringar i det ekonomiska klimatet. Initiativen har redan gett kraftigt förbättrat resultat och vi kommer att se den fulla effekten under 2002/2003, säger Sigge Haraldsson.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1