Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 oktober 2008

Positiv delårsrapport för Aros Quality

I delårsrapporten januari – september för Aros Quality kan utläsas att tredje kvartalet resultatmässing har överträffat förväntningarna, som är den bästa Q3an i AQs historia. Detta mycket tack vare att de i början av året lågpresterande bolagen nu ger ett positivt resultat.

Den 1/7 startades verksamheten i AQ i Ludvika AB, dominerande kund är ABB:s kraftdivision i Ludvika. Bolaget har 34 anställda och beräknas omsätta ca 70 MSek på helårsbas. Den finansiella oron samt begynnande lågkonjunktur har ännu inte haft någon inverkan på nettoomsättning och resultat. Vad gäller framtidsutsikter gör styrelsen bedömningen att 2008 kommer att resultera i ökad omsättning och resultat jämfört med 2007. En minskande affärsvolym p.g.a. begynnande lågkonjunktur kan förväntas. Sammantagna effekten på AQ med avseende på råvarupriser, valutakurser och efterfrågan är extremt svårbedömd. Koncernen strävar efter fortsatt lönsam tillväxt inom sina affärsområden. Tillväxten skall ske både organiskt och via förvärv. Följande siffror anges i rapporten: Ökad nettoomsättning 1 292 MSek (1 181) Ökad beställningsingång 1 312 MSek (1 264) Ökat resultat e finansiella poster 115,5 MSek (94,9) Ökad soliditet 50 % (47) Ökad vinst per aktie efter skatt 5,01 Sek (4,02)
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1