Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 oktober 2008

Reportage: HANZA expanderar i Polen

HANZAs ledning har en lång erfarenhet av att bedriva produktion i Centraleuropa och följer en strategi som har ett par tydliga ledstjärnor. Den första är att alltid ha ett 100 % ägande av produktionsenheterna.

”Vi har erfarenhet av både partnerskap och ägande”, säger Ilona Lukaszewicz, VD HANZA Polen. ”Dels fungerar helägande bäst generellt, men dels har Polen utvecklats i en riktning där partnerskap i Polen i dag är förenat med utmaningar” Den andra ledstjärnan är hur man etablerar sig. Det gäller att både vara utanför de dyra storstäderna, och samtidigt välja en region som har god tillgång på kvalificerade medarbetare. Dessutom är logistik viktig. "Vi har erfarenhet från de flesta produktionsenheter i Polen och den enhet vi förvärvat i Wołow ger oss en enhet nära våra kunder i Tyskland, samtidigt som vi har utmärkta förbindelser för Sverigemarknaden”, säger Ilona Lukaszewicz. ”Vi har också tecknat avtal om att förvärva en enhet utanför Gdansk, min hemmastad, men vi har valt att gå vidare med Wołow då totalkostnaden är för dyr i Gdanskområdet”. Efter ett nära samarbete under våren slutfördes ägarbytet för fabriken i Wołow utanför Wrocław till att bli ett helägt bolag inom HANZA. Produktionsenheten var tidigare Polens första produktionsanläggning för moderkort till pc och fram tills förra året tillverkades digitalboxar i stora volymer och bolaget följde redan då den ledande produktionsstandarden ISO / TS 16 949, vilken är HANZAs koncernstandard för produktionsenheter. Den nuvarande produktionsytan är på 1200 m2 och HANZA Poland har i dag 140 anställda varav 125 personer arbetar i produktionen. När evertiq besöker fabriken pågår ett par tuffa audits från HANZAs kunder. Enheten i Wołow har bland annat blivit den första fabriken i Polen som ägs av en svensk kontraktstillverkare som fått ett så kallat ”Ericsson approval”, något ledningen är särskilt stolta över. På grund av ett par nyligen erhållna nya elektronikkunder håller ytterligare en produktionshall på 3500 m2 att iordningsställas och ytterligare ytmonteringslinor är på väg. Därefter finns ytterligare en hall på 3500 m2 som ska tas i anspråk. Fabriksledningen har arbetat med att införa svenskt arbetssätt och genomdrivit en vänd hierarkipyramid, vilket inte är vanligt i Polen och mycket fokus har lagts på medverkan och attitydförändring där varje individ är delaktig i bolagets utveckling. Ett antal personer har också skickats på utbildning på Gotland. HANZAs know-how center på Gotland är ingångsport för nya produkter och tillverkningen skalas sedan upp i Wołow. Den inledande processen kräver enbart 1-3 dagars igångkörning. Affärssystemet som används inom HANZA, Monitor-ERP, implementeras nu också i Polen. "Med dagens marknadskrav måste kontraktstillverkare ha full kontroll i hela kedjan från det enskilda bolaget till koncernnivå, för HANZA var det självklart att ha ett koncernövergripande IT-system", fortsätter Mariuzs Novak, vice VD HANZA Poland. Ilona Łukaszewicz är VD för HANZA i Polen. På frågan om hur hon ser på den ekonomiska krisen svarar hon att förra gången det var kris, 2001-2002, vann Polen arbetstillfällen då utflytten från till exempel Sverige gick ännu fortare. Det borde kunna gälla även denna gång. Ilona var med och grundade kontraktstillverkaren NOTE och var vid förra krisen VD för NOTE Gdansk.
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-14 17:09 V17.4.0-1