Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 21 oktober 2008

Autoliv: Marginalprognosen överträffad trots tuffare marknad

För kvartalet som slutade den 30 september, 2008, rapporterar Autoliv en rörelsemarginal exklusive avgångsersättningar och andra omstruktureringskostnader på 5,9% jämfört med en förväntad marginal på 5%.

Detta berodde på valutaeffekter och bolagets egna åtgärder som mer än väl vägt upp att bilproduktionen i världen minskat 5 procentenheter mer än beräknat. Betydande neddragningar av fordonsproduktionen i Nordamerika och Västeuropa medförde att koncernens rapporterade försäljning sjönk med 1% till 1.545 MUSD. Den organiska försäljningen minskade med 7%. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 58 MUSD, rörelsemarginalen till 3,8%, vinsten före skatt till 47 MUSD, nettovinsten till 31 MUSD och vinsten per aktie till 0,44 USD. Exklusive jämförelsestörande poster (dvs avgångsersättningar och andra omstruktureringskostnader både under 2008 och 2007) uppgick rörelseresultatet till 91 MUSD jämfört med 117 MUSD under motsvarande kvartal 2007. Rörelsemarginalen var 5,9% jämfört med 7,5%, nettovinsten 55 MUSD mot 68 MUSD och vinsten per aktie 0,76 USD mot 0,87 USD under samma kvartal 2007.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-12 12:15 V18.6.4-1