Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 oktober 2008

Svag delårsrapport från Smarteq

I antenntillverkaren Smarteq Wireless delårsrapport står att omsättningen för perioden uppgick till 70,0 (74,6) MSEK vilket är en minskning med 6% jämfört med föregående år. Leveranserna till personbilstillverkare har minskat kraftigt under det tredje kvartalet och efterfrågan på WLAN produkter har minskat jämfört med föregående år.

Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick för niomåndersperioden till 5,8 (3,8) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemaginal på 8% (5%). Nettoresultatet förbättrades med 2,0 MSEK, från -0,7 MSEK till 1,3 MSEK. Resultatförbättringen förklaras främst av förbättrade produktmarginaler samt minskade hemtagningskostnader jämfört med föregående år. Inom området automatisk fjärravläsning av elmätare har företaget fått en order från Landis +Gyr. Avtalet omfattar 210 000 antenner för 390 000 mätpunkter. Avtalet beräknas vara värt över 10 MSEK. Två viktiga kontrakt utanför Sverige har tecknats för antenner till elmätare. Det ena kontraktet avser Helsingfors Energi genom Aidon och det andra danska Tre-For genom Landis+Gyr. Bolaget har förstärkt sina försäljningsresurser genom att etablera representation i USA. Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 16,8 (23,3) MSEK, en minskning med 28% jämfört med föregående år. Orsaken är bland annat kraftigt minskade leveranser till personbilstillverkare. Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick för tredje kvartalet till 1,0 (1,4 ) MSEK. Förbättrade produktmarginaler har motverkat resultateffekten av den minskade omsättningen.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1