Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 03 september 2001

Varsel om uppsägning i Luleå.

Inom El&Industrimontage Svenska AB:s Luleåfilial genomförs idag varsel om uppsägning för ett 20-tal personer.

Filialen levererar kvalificerade tekniska lösningar inom elinstallation, processmontage, kraftförsörjning, automation, data- och teleteknik till industri och offentlig sektor. MBL-förhandlingar inleds inom den närmaste tiden gällande varslet om uppsägning. För att undvika att uppsägningarna måste verkställas kommer de varslade i möjligaste mån erbjudas arbete på annat håll inom koncernen där efterfrågan är större. Bakgrund till varslet om uppsägning är den vikande Norrbottensmarknaden för elinstallationer under vintern. - Filialen har hållit ett högt tempo de senaste åren, med stora projekt som Sunderby sjukhus och Masugn 3, säger filialchef Jens Sundström. Projekt i den storleksordningen är inget man kan räkna med varje år och nu måste vi anpassa oss till rådande marknadsläge. De närmaste åren ska vi prioritera att få upp lönsamheten. El&Industrimontage Holding i Norrland AB (publ) bedriver sin verksamhet genom dotterbolaget El&Industrimontage Svenska AB, vilket är Norrlands ledande elentreprenadföretag mot industri och offentlig sektor med en fakturering om ca 500 miljoner SEK och drygt 500 anställda. Tack vare sin fabrikatobundenhet och sina teknik- och specialistområden; Automation, Kraft- och Drivteknik samt Data- och Telekommunikation; är El&Industrimontage Svenska AB det snabbast växande företaget i Sverige inom dessa områden.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1