Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 oktober 2008

Loxystem och Informasic vann Swedish Embedded Award 2008

Lösningen som vunnit är en ny teknik för automatiserad hantering av containrar. Med trådlösa inbyggda system i mekaniska containerhörnlås kan man höja både produktiviteten och säkerheten och är ett stort steg mot automatiserade container- hamnar. Lösningen kallas Remote Controlled Automatic Twistlocks och den potentiella marknaden uppskattas till 4 miljoner enheter per år.

"Vi ser utnämningen som ett tydligt bevis och ett erkännande för våra innovativa idéer, vilka nu har blivit realiserade i en lösning med mycket stor potential på den internationella marknaden ", säger Dag Tryggö, VD på Loxystem. Swedish Embedded Award utdelas till nyutvecklade produkter inom mikro- och nanoteknikområdet. Det är sjätte året i rad som priset delats ut. Organisationerna som står bakom priset är Elektronikindustriföreningen, IM ? Embedded Technology, Elektronik i Norden, Tekniska mässan, tekniQ ? KK-stiftelsens expertkompetensprogram för intelligenta produkter, samt minST ? KK-stiftelsens expertkompetensprogram för mikro- och nanosystemteknik. "Den nya produkten är ett bevis på hur traditionell verkstadsindustri kan dra fördel av högteknologisk elektronik och där resultatet blir en produkt som ger ett stort extra försprång framför konkurrenterna ", säger Leif Åkesson, VD på Informasic, vilka har utvecklat det inbyggda systemet. Om lösningen Vid transport av containrar på moderna fartyg staplas containrarna i flera lager, även ovan däck. För att undvika lastförskjutningar och tappade containrar under sjötransporten förankras de i varandra med hjälp av twist locks. Varje sådant enskilt lås måste vara extremt robust och tåla minst 50 ton i lyftkraft. De twist locks som används idag är alla uteslutande mekaniska konstruktioner, vilka måste öppnas manuellt. Detta är både ett farligt och ineffektivt arbete som gör att både fartyg och kranar får vänta. Det nya patenterade hörnlåset från Loxystem är också ett twist lock som placeras i varje hörn på containern. Men den nya lösningen gör det möjligt att på distans manövrera låsen genom inbyggda system, som innehåller både en elektroniskt styrd motor och en modul för radiokommunikation. Därmed kan en kranförare direkt från sin förarhytt låsa upp lås på utvalda containrar och även vid lastning övervaka att alla lås blivit korrekt låsta. Stuveriarbetarna behöver därför inte längre utföra farliga arbetsmoment högt uppe på containrar och ett stort steg mot fullt automatiserad lastning/lossning av containers kan erhållas. Således kan både produktiviteten och den personliga säkerheten förbättras. Fjärrstyrda twist locks är en viktig faktor för ökad automatisering. Hårdvaran är baserad på en System-on-Chip lösning. Radiokommunikationen sker enligt 802.15.4 standarden, som använder frekvensen 2,4 GHz, vilken bl. a har fördelen att dra lite ström och därmed förlänger batteriets livslängd. Ett nytt radioprotokoll och en specifik antennlösning har utvecklats för att få radiokommunikationen att fungera bra i en containermiljö. Projektet har också inkluderat integration av motorstyrning och sensorer samt utveckling av programvara och radiokommunikation för en Windows-baserad handdator.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2