Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 oktober 2008

Svag delårsrapport från Elcoteq

Nettoomsättningen för Elcoteqs tredje kvartal uppgick till 740,5 miljoner euro (1059,7 miljoner euro under juli-september 2007). Tredje kvartalets rörelseresultat var positivt och uppgick till 0,3 miljoner euro (-0,1).

Som förutspåtts var nettoomsättningen lägre än under andra kvartalet 2008, men rörelseresultatet stannade på samma nivå (0,6 miljoner euro under april-juni 2008). Kassaflöde efter investeringar under det tredje kvartalet var -66,7 miljoner euro (28,9) och påverkades av fortsatt höga nivåer av färdiga varor och komponentlager. I slutet av september, hade Elcoteq oanvända men omedelbart tillgängliga krediter på totalt 127,5 miljoner euro ( 237,5 miljoner euro vid utgången av juni 2008). Denna skillnad är en följd av den finansiering som behövs för det stora varulagret. Personal I slutet av september 2008 hade Elcoteq 21.404 personer anställda (24.986). Den geografiska fördelningen av arbetskraften var enligt följande: Europa 9118 (11217), Asia-Pacific 6060 (8378) och Amerika 6226 (5391). Handlingsplaner och IEMS strategi I oktober inleddes personalförhandlingar i Salo i Finland för att hantera en eventuell nedläggning eller omstrukturering av en del av verksamheten i denna enhet, samt den eventuella följande tillfälliga uppsägningar, förändring av anställningsförhållanden till deltidsanställningar eller uppsägning av anställningsavtal. Personal i PDS (Product Development Services) påverkas inte. Företaget tror att dessa eventuella åtgärder inte kommer att påverka mer än ungefär 40 personer. Elcoteqs plan för att avyttra S: t Petersburg-anläggningen har reviderats. Företaget ser starka tillväxtmöjligheter i Ryssland, särskilt inom affärsområdet Home Communications. Ny produktion i S: t Petersburg-anläggningen förväntas under första kvartalet 2009. Framtidsutsikter Helårets nettoomsättning förväntas bli på en lägre nivå än under 2007, baserat på svagare utveckling än väntat i det privata affärsområdet och en tillfällig nedgång i försäljning under tredje kvartalet. Den nuvarande prognosen för rörelseresultatet förbättras betydligt under 2008 jämfört med 2007. Företaget har tidigare förväntat att koncernens rörelseresultat ska bli ungefär 1% mot slutet av året. Som en följd av de svagare allmänna marknadsutsikterna räknar företaget med att rörelseresultatet kommer att öka från kvartal tre nivå, men kan inte nå en nivå på 1%. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet förväntas bli högre än under tredje kvartalet 2008.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-1