Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 24 oktober 2008

Prevas ökar omsättningen med 37 procent

Prevas presenterade idag sin senaste delårsrapport. Omsättningen för årets första nio månader ökade med 37 procent till 456 Mkr (332) och rörelseresultatet ökade med 226 procent till 55,5 Mkr (17,0).

Rörelsemarginalen blev 12,2 procent (5,1). Resultat efter skatt blev 39,3 Mkr (11,0). Vinst per aktie blev 4,01 kr (1,17). Omsättningen för tredje kvartalet ökade med 38 procent till 134 Mkr (98) och rörelseresultatet ökade till 14,0 Mkr (1,3). "Årets förbättringsprogram, vars huvudsyfte är att upprätthålla en långsiktig stabil tillväxt med god lönsamhet, ger en positiv utveckling på kostnadssidan. Prevas position som ledande i Norden inom inbyggda system och industriell IT ger oss fördelar inom de områden där vi ser en fortsatt god tillväxt. Prevas har en jämn fördelning mellan olika branscher samt endast 25 procent av totala omsättningen på de 5 största kunderna vilket ger en god riskspridning och stabil grund", meddelar Mats Lundberg, VD Prevas. "Den allmänna osäkerhet som råder på marknaden kan påverka Prevas men är idagsläget svår att bedöma. Samtidigt skapar detta många nya möjligheter för Prevas, både i form av nya affärsmöjligheter och förvärv. Till exempel har vi under perioden introducerat ett nytt erbjudande, Embedded Computer Solutions, som innebär utveckling, produktifiering och leverans av plattformsbaserade lösningar. Erbjudandet kommer långsiktigt att stärka våra marginaler ytterligare. Efter periodens utgång har vi förvärvat Emfila Software AB i Lund, ett företag med specialistkompetens inom inbyggda system och telekom", avslutar han. Prevas fortsätter även sin satsning på organisk tillväxt där marknaden är god samt att ta positionen som branschens bästa arbetsplats.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2