Annons
Annons
Elektronikproduktion | 24 oktober 2008

PartnerTech presenterar svagt resultat för kvartal tre

PartnerTech presenterade idag sin senaste kvartalsrapport. Nettoomsättningen uppgick till 571,1 MSEK (618,9) Rörelseresultatet uppgick till 10,2 MSEK (14,4). Resultatet efter skatt uppgick till 4,7 MSEK (7,4).

Resultatet efter skatt per aktie blev 0,37 SEK (0,57). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 34,8 MSEK (-80,2). Nettoomsättningen uppgick till 1 877,8 MSEK (1 984,2) under de första nio månaderna. Rörelseresultatet uppgick till 9,2 MSEK (69,1). Resultatet efter skatt uppgick till -1,4 MSEK (41,7). Resultatet efter skatt per aktie blev -0,11 SEK (3,25). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 33,3 MSEK (23,6). Soliditeten uppgick till 39,6 procent (39,8). Sedan december 2007, då PartnerTech initierade ett större åtgärdsprogram, har det kontinuerligt gjorts förändringar i verksamheten för att öka effektiviteten. Försäljningsstrukturen har förändrats och decentraliserats, vilket innebär en starkare lokal närhet och därmed ökad kundservice. Med effektivare och gemensamma processer, optimerad leverantörsbas och en mer kundnära organisation kan varje kundcenter nu än bättre möta marknadens behov och efterfrågan. Redan i andra kvartalet meddelades att den i samband med åtgärdspaketet i december 2007 aviserade reduktionen av 150 personer hade realiserats. Därtill hade ytterligare 70 personer lämnat efter avyttringar av de mindre enheterna i Järfälla, Åbo och elektroniken i Åtvidaberg. Under tredje kvartalet har ytterligare effektiviseringar gjorts på flertalet enheter, något som också kommer att fortsätta under fjärde kvartalet. Det pågående åtgärdsprogrammet går enligt plan och har gett successiva kostnadsbesparingar under året. Programmet, som initierades i fjärde kvartalet 2007, beräknades vid oförändrad beläggningstakt ge en årlig besparingstakt om SEK 100 miljoner från fjärde kvartalet 2008. Periodens resultat har påverkats negativt av den allt starkare polska zlotyn. Den senaste tidens förstärkning av USD och Euro har samtidigt påverkat resultatet positivt.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2