Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 27 oktober 2008

IPC oroas över reviderad RoHS

Efter de senaste rapporterarna att tetrabrombisfenol A (TBBPA) finns i ett utkast till en lista över ämnen för prioriterade undersökningar till Europeiska Unionens begränsning av farliga ämnen (RoHS), har IPC:s talman Denny McGuirk sänt ett brev till EU-kommissionärer där han uttrycker organisationens oro för införande av TBBPA på listan.

Den 15:e oktober publicerade ENDS Europe DAILY ett förslag som utarbetats av Europeiska Kommissionens generaldirektorat för miljö (GD) med en ny förteckning över fem ämnen för prioriterad bedömning och potentiell integration i RoHS, vilken även inkluderade TBBPA, ett reaktivt flamskyddsmedel som används i en majoritet av alla mönsterkortlaminat. "TBBPA har redan genomgått en omfattande EU-riskbedömning och förväntas därför inte kräva tillstånd enligt REACH, förklarar McGuirk. "Rekommendationen för prioriterad översyn av TBBPA enligt RoHS synes undergräva EU:s nya kemikaliepolitik och lag enligt REACH. Vi uppmanar kommissionen att ompröva införandet av TBBPA i sin lista över prioriterad granskning av ämnena i RoHS."
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2