Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 oktober 2008

Eskilstuna ElektronikPartner – ett av Produktionslyftets utvalda företag

Att ta ännu ett steg mot Lean hos Eskilstuna ElektronikPartner (Eepab) faller sig naturligt. De arbetar med elektronikutveckling och -produktion, där produktionsanpassningen redan på konstruktionsstadiet är en del av den röda tråden.

Eepab arbetar med teknikval och totalkostnad över hela livscykeln, från idé till färdig produkt. ”Vi genomför fortlöpande utbildningar för hela personalen som motsvarar våra kunders krav och förväntningar samt för att hålla en hög kompetensnivå inom företaget ”, säger Eepabs vd Mikael Joki. Eepab hade redan påbörjat sitt Lean-arbete när de sökte till Produktionslyftet. Bakom sin strävan mot tillväxt vill de stärka konkurrenskraften genom att bland annat öka omsättningen, skapa ökad delaktighet och trivsel samt en bättre processkontroll. ”Vi har inlett Lean-arbetet med information om satsningen på alla nivåer, där vi bland annat genomfört ett Lean-spel med samtliga anställda ”, säger Mikael. Vi sätter upp realistiska mål med tydlig uppföljning mot uppsatta mål. Effekter Eepab vill uppnå är en ökad produktivitet på samma yta och med samma resurser, gladare personal med ökad samsyn och i slutänden bättre lönsamhet. I Lean-arbetet ingår även övergripande tankar kring energioptimering och miljöhänsyn. ”Arbetsplatsen ska vara både trivsam, trygg och säker för medarbetarna ”, avslutar Mikael Joki.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-2