Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 29 oktober 2008

Saab & Simrad Optronics i joint venture

Saab AB och Simrad Optronics ASA bildar ett joint venture med namnet Vingtech Saab AS. Företaget ägs till 51 % av Simrad Optronics och 49 % av Saab.

Planerna på ett joint venture offentliggjordes i april i år, då förutsatt ett norskt beslut att köpa Gripen. Eftersom både Simrad Optronics och Saab förväntar sig ett starkare nordiskt försvarssamarbete i framtiden, kom man överens om att inte vänta på beslutet om ett eventuellt köp av Gripen. Marknadspotentialen för projekten som kommer att sättas igång med Vingtech Saab förväntas uppgå till ett värde av över en miljard norska kronor under de kommande fem till tio åren. Om Norge beslutar sig för att köpa Gripensystemet har Saab och Simrad Optronics identifierat möjliga projekt till ett värde av mer än sju miljarder norska kronor för de första tio åren. Företaget kommer att utveckla och sälja olika produkter, främst inom högteknologisk optronik.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-12 12:15 V18.6.4-2