Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 28 oktober 2008

Äkthetskontroll av halvledare

Har ni behov av att köpa komponenter från den grå marknaden ibland? Vet ni då egentligen vad ni köper? Enligt oberoende undersökningar är en stor andel av de komponenter som säljs via den grå marknaden förfalskade.

Kretsarna kan vara om-märkta eller helt sakna kisel inuti. Även om kretsarna är korrekt märkta, är de oftast återvunna på ett olämpligt sätt så att de utsatts för höga temperaturer eller skadats av elektrostatiska urladdningar, skriver HCM Elektronik i sitt nyhetsbrev. Problemet går dock att lösa. Retronix från Skottland, som normalt är specialiserade på återbruk och reparation av komponenter, har ett antal metoder för att avgöra om komponenter är falska eller inte. Med hjälp av röntgen avgör man om det över huvud taget finns kisel i kapseln eller inte, medan bly och andra icke RoHS ämnen spåras med XRF-analys. Elektriska tester kontrollerar både om rätt kisel ligger i en kapsel och om kretsen fungerar som den ska. Det enklaste sättet att hantera kontrollen är att låta leverantören av kretsarna skicka dem till Retronix för att antingen kontrollera hela batchen eller göra en stickprovskontroll, innan komponenterna sedan går vidare till slutkunden, där komponenterna kan gå direkt in i produktionen. Har komponenterna ett antal år på nacken och man misstänker att lödbarheten är dålig, kan Retronix också kontrollera detta och vid behov sätta nya lodkulor på BGA eller ta bort gammalt lod och sätta på nytt på benförsedda kretsar.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1