Annons
Annons
RoHS | 29 oktober 2008

Miljökraven för produkter på frammarsch

Vad innehåller egentligen din platt-tv, dina barns leksaker och ditt doftljus? Det är det inte så lätt att ta reda på idag. Men inom kort kommer konsumenterna att kunna fråga företaget som tillverkar produkten. Och kunna förvänta ett svar inom 45 dagar! Det fastslår EU:s nya kemikalielagstiftning.

Det har väl knappast undgått någon som följer nyhetsflödet att farliga ämnen kan förekomma i våra barns leksaker. En snabb undersökning som nyligen genomfördes av provnings- och certifieringsföretaget Intertek Semko på uppdrag av den svenske EU-parlamentarikern Jens Holm visar att det finns produkter på marknaden som kan innehålla ämnen som myndigheterna avråder ifrån och vissa produkter som eventuellt direkt bryter mot svensk lagstiftning. ”Vi får en hel del samtal från privatpersoner som känner oro över vad deras produkter innehåller ”, säger Anders Kjellvard Mattsson, chef för Interteks hälsa- och miljöenhet. Det positiva med EU:s nya kemikalielagstiftning REACH är att du som konsument inom kort har rätt att få information om farligt innehåll från tillverkaren av produkten, inom 45 dagar dessutom. REACH ställer följaktligen höga krav på att tillverkare, importörer och andra i handelskedjan vet vad deras produkter innehåller och hur de säkert kan användas. På Intertek ser man från företagens sida ett klart ökande behov av analys och provning. ”Företagens växande intresse för det här beror på flera saker ”, säger Torben Nörlem, miljöjurist på Intertek. För det första har vi en snabb utveckling av lagstiftning på området, inte minst i Europa. För det andra pågår en omfattande debatt om olika ämnens och kemikaliers farlighetsgrad i varor, samtidigt som företagen själva vill profilera sig som ”gröna”. Därmed har de behov av att verkligen kontrollera att så är fallet. Det är ju ingen höjdare att skryta med en grön produkt eller ett grönt engagemang om det vid en kontroll visar sig finnas mängder av olämpliga ämnen i produkterna. Göran Gabling är regelutvecklare vad gäller RoHS-lagstiftningen på Kemikalieinspektionen. RoHS begränsar användningen av vissa farliga ämnen i elprodukter. Även han tror att tillverkares och importörers behov av analyser för identifiering av ämnen och halter av ämnen kommer att öka. De nya miljölagstiftningarna fokuserar mycket på kemikalier i varor. Provning, antingen i ursprungslandet eller här i Sverige, är viktigt för att tillverkare och importörer ska kunna visa att de lever upp till lagstiftningen. Kemikalieinspektionen har tillsynsansvar för RoHS och REACH gentemot tillverkare och importörer och det är viktigt att de tar sitt ansvar på miljöområdet.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2