Elektronikproduktion | 05 november 2008

24 varslas på MYDATA

MYDATA automation AB meddelar idag att 24 medarbetare varslas om uppsägning vid enheten i Stockholm.
Den globala marknaden för ytmonteringsmaskiner har haft en svag utveckling under en längre tid. Den finansiella krisen efter sommaren har eskalerat utvecklingen där framtidsutsikterna just nu är svårbedömda. MYDATA:s försäljning har påverkats negativt av avmattningen, men har ändå utvecklats betydligt starkare än marknaden, genom introduktionen av de nya produktplattformarna - MY100 och MY500.

”Vår position är stark och vi kan möta marknadens behov framåt. Vi agerar just nu för att anpassa kostnaden i företaget till den vikande och svårbedömda marknaden. I den fortsatta processen kommer vi att noga pröva företagets behov av kärnkompetens och vår förmåga att snabbt kunna höja kapaciteten i ett läge där konjunkturen vänder upp” säger bolagets VD Bengt Broman.

Totalt varslas 24 medarbetare av ca 200 anställda i Sverige. Ambitionen är att pågående utvecklingsprojekt skall kunna fortgå i huvudsak enligt plan och att leveranskapaciteten skall vara anpassad till den väntade efterfrågan. Förutom personalneddragningarna pågår också ett besparingsprogram med översyn av samtliga kostnader. Det programmet beräknas ge full effekt från Q1 2009. MBL-förhandling med de fackliga organisationerna är inledd. Personalen har också informerats.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-07-18 17:55 V10.0.0-1