Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 05 november 2008

Ökad omsättning för Incap

Incap koncernen har publicerat sin delårsrapport för januari-september 2008. Omsättningen ökade men rörelseresultat är fortfarande negativt.

• Inkomster i januari-september ökade med cirka 20% jämfört med samma period föregående år och uppgick till 68,1 miljoner euro (jan-sep 2007: 56,7 miljoner euro) • Rörelseresultatet (EBIT) blev -2,4 miljoner euro (-1,7 miljoner euro), eller -3,5% av inkomster (-3,0%). • Nettoresultatet för perioden uppgick till -3,5 miljoner euro (-2,6 miljoner). • Vinst per aktie (EPS) uppgick till -0,29 (-0.21) • Lönsamheten belastades av ökade produktionskostnader, poster av engångskaraktär för organisationsutveckling och personal liksom av försenade intäkter i Indien Sex nya kunder i Indien gick vidare från prototyp och förserier till volymproduktion. Den indiska fabrikens produktion består främst av integrerade produkter för energiteknik och industriell elektronik. Byggandet av nya produktionsanläggningar i Tumkur fortskrider och förväntas vara slutfört under första kvartalet 2009. Värdet av varulager ökade i slutet av perioden på grund av de komponenter som krävs för slutlig leverans till kunder med verksamhet inom telesektorn. När produktionen av dessa produkter upphör beräknas värdet av det materialet minska med cirka 4 miljoner euro i slutet av året. Incaps uppskattning av den framtida utvecklingen är i huvudsak baserad på kundernas uppskattning. Trots en betydande försämring av de globala ekonomiska utsikterna, har Incaps kunder uppskattat att deras efterfrågan ligger kvar på den tidigare förutspådda nivån.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-07-22 14:06 V18.7.4-2