Elektronikproduktion | 06 november 2008

Prevas bygger ugnsstyrsystem till Outokumpu Stainless

Prevas har fått en order av Outokumpu Stainless i Degerfors. Prevas specialistkompetens inom ugnsstyrning och energikontroll för stålindustrin är avgörande för projektet. Genom en noggrann styrning av ämnestemperaturen i kundens ugnar förbättras kvaliteten samt effektiviteten i produktionen och energianvändningen.
I samband med uppgradering och nyinvestering av ugnar på Outokumpu Stainless i Degerfors ses styrsystemen över. Prevas har fått ordern att byta ut styrsystemet för steghärdugnarna till egenutvecklad produkt, FOCS-RF, som är ett system för att optimera alla aspekter för värmning av ämnen för valsning.

Uppvärmning av stålämnen är en energikrävande process. Effektiv styrning av ugnar kräver optimering av produktivitet, kvalitet och energiförbrukning. Prevas har, tillsammans med branschorganisationerna Jernkontoret och Metallurgical Research Institute AB, tagit fram programvaran FOCS-RF som utför denna optimering. Energibesparingar på 5-10 procent uppnås normalt samtidigt som produktionstakten och kvaliteten kontrolleras för maximalt utbyte.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-2