RoHS | 10 november 2008

Medicintekniska produkter måste bli blyfria

Den mest akuta frågan, inom överskådlig framtid, för många konstruktörer av medicinsk elektronik är hur man effektivt kan konstruera blyfria produkter. Det är svårt att göra sig av med gamla vanor som är kopplade till blybaserad teknik.
Men konstruktörer måste lära sig att göra det, eftersom EU: s RoHS-direktiv förväntas införliva medicinsk elektronik inom det kommande året. Därför måste konstruktörer av medicintekniska produkter nu börja att göra nya överväganden och förstå de negativa effekter som den tidigare blybaserade tekniken kan ha på blyfria elektronikkonstruktioner.

Komponentleverantörer rapporterar att de flesta stora OEM-företagen som sysslar med medicinsk elektronik har anpassat sig till RoHS. Det finns dock många små och medelstora tillverkare som befinner sig i ett moln av förvirring över en rad olika frågor om blyfri teknik. Många OEM konstruktörer stänger in sig i sina egna tekniska lösningar och vägrar att samråda med externa experter. Detta är ingen bra idé, eftersom blyfri teknik innebär ett stort antal nya konstruktionsmetoder och nya komponenter, inklusive laminat för mönsterkort, ytbehandlingar och lödpastor. Varje del medför unika egenskaper, jämkningar och potentiella fallgropar som kan undvikas endast med specialkunskaper.

OEM-företag som arbetar med medicinsk elektronik är ibland ovilliga att göra produktändringar - särskilt om en produkt fungerar och är FDA-godkänd, beprövad och verifierad. Med ständigt föränderlig teknik blir ofta komponenter inaktuella. Det är absolut fallet nu, när komponenterna ska klara övergången till blyfritt. Så de en gång så vanliga blyanpassade komponenterna är på väg att bli föråldrade, och OEM-kunder som insisterar på att köpa dessa måste betala extra för dem.

Många OEM-företag utvecklar beredskapsplaner för att fasa ut föråldrade komponenter. Vissa får också stöd genom att arbeta parallellt med en kontraktstillverkare som har kunskap om blyfri medicinsk elektronik. Förutom att hitta komponenter, kan dessa hjälpa OEM-företagen att undvika överraskningar med begränsad livstid för komponenter. De kan också ge råd om alternativa lösningar. OEM-företag kan till exempel välja att testa prototyper under tre till sex månader, då de samtidigt ändrar i konstruktionen för att fasa ut en komponent. De kan också köpa upp ett lager för två till tre år av komponenter som snart kommer att vara obsoleta, för att täcka sin produktion för perioden. Nyckeln till framgång i detta avseende är att förlita sig på en kunnig kontraktstillverkare. Den viktigaste uppgiften här är att kontraktstillverkaren håller en disciplinerad expertkommunikation med OEM-företaget för att hålla det uppdaterat om de obsoleta komponenterna.


Att säkra att blyfria komponenter används när så är nödvändigt är en annan kritisk aspekt för framgångsrik konstruktion. Ett misstag i detta avseende kan visa sig katastrofalt. Till exempel kan val av ytmonterade komponenter ha en stor negativ effekt på monteringen om en viss del inte uppfyller de högre temperaturkraven för blyfritt (255 º C till 260 º C). Så det är viktigt att tydligt anpassa komponent och kapsling för temperaturen de kommer att utsättas för.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-2