Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 10 november 2008

Nedgång på den europeiska halvledarmarknaden

Halvledarförsäljningen för EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) sjönk 8,2% under Q3/2008 jämfört med Q3/2007. Marknadens nedgång förstärktes av den världsomfattande finansiella krisen.

Förhoppningar om att marknadstrenden för den europeiska halvledarindustrin skulle vända har minskat under Q3/2008 när DMASS (Distributors’ and Manufacturers’ Association of Semiconductor Specialists), rapporterade en minskning av försäljningsintäkterna med 8,2% jämfört med Q3 förra året. DMASS medlemmar uppnår kvartalsvisa försäljningsintäkter på 1,22 miljarder euro. Luciano Sandrini, ny ordförande för DMASS, kommenterade det tredje kvartalet: "Även fast våra förhoppningar var höga att den nedåtgående trenden skulle plana ut under 2008, så visade det tredje kvartalet att vi hade fel. Det oväntade hände - den finansiella världskrisen tog kontroll över många marknader, inklusive elektronik-marknaden. Kundernas brist på förtroende för framtida affärer lägger en broms för bokning och fakturering just nu och kan leda till ytterligare minskningar. Eftersom detta är ett globalt problem och inte ett europeisk, förväntar vi oss att den högt specialiserade europeiska elektronikindustrin koncentrerar sig på sina starka sidor för att komma ut ur nedgången mer konkurrenskraftig." Regionalt kommer de enda positiva nyheterna från Östeuropa, som avslutade kvartalet med en ökning med 4,3%, främst genom Polen och de andra tillväxtländerna, som ökade med tvåsiffriga tal. Tyskland och de nordiska länderna gjorde betydligt bättre resultat än de övriga och minskade med 4,7% (419 miljoner euro) respektive 2,8% (116 miljoner euro). Alla andra större regioner rapporterade tvåsiffriga inkomstminskningar: Benelux -22,8%, Italien -17,6%, Storbritannien -15,8%, Iberia -12,5% och Frankrike -11,5%. "Bortsett från vissa länder i Östeuropa och i viss mån Norden och Tyskland, har nedgången drabbat alla marknader. Medan Storbritannien lider av en svag valuta som gör att siffrorna ser värre ut än de är, har de övriga marknaderna verkligen upplevt en ny nedgång i efterfrågan. Vi kan bara hoppas att detta är en kortsiktig svacka, som mycket mer beror på brist på förtroende än en verklig brist på efterfrågan på marknaden, eftersom orderböckerna hos många kunder inom industrin fortfarande är fulltecknade.", säger Luciano Sandrini. Produktuppdelningen under Q3/2008 visar på två kategorier och ett undantag: produktgruppen ”övrig logik” var den enda som växte, men endast med 1%. Den första kategorin innehåller de produktgrupper som minskade minst: ”diskreta” (-4,5%), ”analoga” (-6,1%), ”programmerbar logik” (-6,5%) och ”optoelektronik” (-7,8%). I den andra kategorin minskar alla produktgrupper med tvåsiffriga tal: ”minnen” (-10,5%), ”MOS Micro” (-13,4%) och ”standard logik” (-17,8%). För enskilda produkter rapporterades en positiv utveckling endast för IGBTs, likriktare, DRAM-minnen och DSPs, med en tillväxt som varierar från 1,5% till 15,9%. "Nedgången var nästan samstämmig och driven av en kombination av minskad efterfrågan och ytterligare prispress. Allt som fortfarande var rätt för ett kvartal sedan är nu ovisst, och förvärras av rädsla för en global recession. Men vi anser fortfarande att fundamenta i den europeiska elektronikindustrin, som är högt specialiserad och exportinriktad, fortfarande är rätt och kommer att sätta Europa på rätt spår snart.", sammanfattar Luciano Sandrini.
Annons
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-1