Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
RoHS | 11 november 2008

IPC publicerar REACH Guidebook

IPC publicerar REACH & Electronics Industry Supply Chain: The Basics, the Impact and How to Survive.

Detta nya dokument ger en översikt över registrering, utvärdering, godkännande och begränsning enligt REACH-förordningen, av kemikalier som används inom den elektroniska industrin. Det innehåller också en tidsplan för åtgärder och en redovisning av konsekvenser och skyldigheter. Den 30 november 2008 går tidsfristen ut för registrering. Kemikalietillverkare och leverantörer samt tillverkare av komponenter, mönsterkort och utrustning, i och utanför EU behöver bedöma sina bolags efterlevnad av förordningen. Handboken ger en inblick i rapporterings- och registreringsprocesser och ger dessutom detaljerad information om vilka ämnen som anses farliga. "REACH-förordningen är omfattande och innehåller hundratals sidor. IPC har i huvudsak sammanfattat den så att våra medlemmar i elektronikindustrin kan få ett bättre grepp om vilka ämnen som anses vara potentiellt farliga och planera i förväg för att minimera kostnader och undvika störningar under tiden de arbetar med bestämmelserna, säger Fern Abrams, direktör för miljöpolitik och regeringsförbindelser för IPC. REACH trädde i kraft den 1 juni 2007, och lägger ett större ansvar på industrin för att hantera risker med kemikalier och att tillhandahålla säkerhetsinformation om de ämnen som används i deras produkter. Handboken har tagits fram under ledning av IPC REACH Blue Ribbon arbetsgrupp, efter en nyligen genomförd undersökning som fann en utbredd brist på medvetenhet och förståelse för REACH inom elektronikindustrin. ”REACH kommer att märkas långt utanför den kemiska industrin och effekterna kommer sannolikt att motsvara eller överstiga effekterna av RoHS. Det är viktigt för alla företag inom elektronikindustrin att förstå hur denna förordning kommer att påverka deras verksamhet”, säger Fern Abrams.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-04-08 10:37 V18.4.45-1