Sentry UC System Elektronikproduktion | 12 november 2008

FLIR tar hjälp av Norautron

FLIR har i över 30 år levererat termografiprodukter som används inom förebyggande underhåll, forskning, utveckling och automatisering. FLIR GSS har under det senaste året haft en kraftigt ökad orderingång vilket lett till att de har fått kapacitetsproblem.
Flir har inte kunnat expandera i sina existerande lokaler i den takt man önskat, och har därför tagit extern hjälp via Norautron. ”Valet föll på Norautron för att de snabbt kunde ta över och få igång viss produktion som hos oss hade varit svårt att mäkta med. Att Norautron sedan levt upp till våra höga kvalitetskrav samt haft god leveranssäkerhet är självklart något vi ser positivt på” säger Christina Abrahamsson, inköpare på Flir.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-2