Elektronikproduktion | 20 november 2008

Tilgin avyttrar sin IPTV-verksamhet

Tilgin, leverantör av lösningar för multiplay- och bredbandstjänster, sin IPTV-verksamhet till brittiska Amino Technologies plc och fokuserar på sin IP Residential Gateway-verksamhet.
Tilgin IPTV AB har sålts obelånat för en initial köpeskilling om 30 mkr att betalas kontant vid affärens slutförande den 1 december. Dessutom tillkommer en rörlig del om högst 15 mkr beroende av försäljningen 2009. Resultateffekten av avyttringen beräknas preliminärt till cirka -8 mkr exklusive tilläggsköpeskillingen. Tilgin fokuserar nu på sitt erbjudande av IP Residential Gateways som möjliggör för telekom- och bredbandsoperatörer att erbjuda det “digitala hemmet”.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-07-18 17:55 V10.0.0-1