Elektronikproduktion | 25 november 2008

Sanmina-SCI expanderar i Sverige och Tyskland

evertiq har gjort en intervju med Oliver Digel, Senior Vice President Business Development EMEA på Sanmina-SCI, vid årets electronica i München. Den fjärde största kontraktstillverkaren Sanmina- SCI planerar att expandera kapaciteten i Sverige och planerar att utöka sitt team i Tyskland.
Hur ser du på Sanmina-SCI:s framtid i Europa, till exempel de närmaste 2-3 åren?

I allmänna termer så påverkar den makroekonomiska utvecklingen i vissa områden EMS-affärer. Ja, vi tror att under de närmaste 6 till 12 månaderna kommer fler företag att tänka mer på att Outsourca. Olika skäl kan vara antingen kapitalrelaterade eller att man vill ha ett starkare fokus på kärnkompetens. Om man ser till Sanminas verksamhet specifikt är vi absolut ledande inom vissa marknader, såsom Medical, Defence & Aerospace, samt det Industriella segmentet. Jag tror att vi har resurser som är unika i EMS-industrin. Vi bygger tillexempel stora MR eller CT scanners inom det medicinska segmentet. Dessa är mycket komplexa produkter, och vi tror att det finns mer Outsourcingmöjligheter inom dessa områden. Så återigen, har vi ett ganska starkt fokus på Medical, Defence & Aerospace, samt det Industriella segmentet. Dessa är också de segmenten, där vi betjänar våra europeiska kunder från våra europeiska produktionsanläggningar.

Så du skulle säga att medical är den primära kärnverksamheten, medan resten följer med?

Sanmina är organiserat inom produkt- eller särskilda marknadsdivisioner. Vi har en global organisation för medical, en global organisation för defence & aerospace, och en global organisation för industrial samt för communications och för avancerade datasystem. Så även utanför dessa tre viktiga segment, som jag nämnde tidigare, så kommer communication och enterprise computing-området fortfarande att vara en betydande del inom kontraktstillverkning. Det gäller cirka 50 % till 60 % - minst - av den globala efterfrågan på dessa produkter i branschen.

Så jag ser framtiden som mycket positiv, även i högkostnadsländer. Sanmina driver fortfarande fabriker i Sverige, Finland, Storbritannien, Irland, Tyskland och Israel. Vi har alltså fortfarande en hel del produktion i högkostnadsländer och vi växer faktiskt på dessa platser.

Vi expanderar just nu i Sverige. Vi expanderar i fabriken i Örnsköldsvik och vi anställer folk där. Samma saker händer i Tyskland just nu. Så ur det perspektivet ser vi en ganska positiv framtid för oss.

Planerar Sanmina-SCI att öka antalet anställda i Europa eller kan den nämnda personalen ovan knytas till nya projekt?

Det är svårt att säga detta i allmänhet, eftersom varje företag i den här branschen har ambitioner att växa. Men å andra sidan behöver du välja de platser där du kan göra skillnad. Om man tittar på några av de europeiska marknaderna, eller en del av den nordamerikanska marknaden – så har vi resurser som gör det möjligt för oss att växa på dessa marknader. Och ur den synvinkeln har vi tydligt - som företag - starka avsikter och planer på att växa på dem. Låt säga - under de närmaste åren som kommer vi att växa med 10 % - 15 % per år. Både i intäkterna, kapaciteter samt i personal – allting smälter ihop, berättar Oliver Digel för evertiq.

Hur mycket av den europeiska tillverkningsindustrin bidrar till den globala omsättningen för Sanmina-SCI?

Vi har en lång historia i Europa. Om jag tar ut verksamheten som kommer från europeiska kunder, som är ett bidrag till vår globala andel av verksamheten, så är det cirka 30 %. Men jag måste säga att allting inte kommer från tillverkningsindustrin. Vi har tillverkning i Europa, men det finns också vissa delar som tillverkas i Fjärran Östern för den europeiska markanden. Detta omfattar även andra tjänster för våra europeiska kunder över hela världen.

Ser du också - ur en allmän synpunkt – att många konsolideringar eller omstrukturering kommer att ske i Europa?

Jag tror att de senaste 5- 6 åren har varit ganska tuffa för EMS-industrin. Om jag går tillbaka till 2002 var 75 % av vår kapacitet mer eller mindre i högkostnadsländer - Västeuropa eller Nordamerika. Och detta har förändrats under de senaste 5 åren – nu är istället 75 % av produktionen i lågkostnadsländer såsom Asien, Östeuropa eller Mexiko. Detta har bidragit till en hel del omstrukturering. Från vår sida kommer vi inte att göra ytterligare omstrukturering. Vi tror att vår strategi är väl anpassad till marknaden och vi tror att vi är perfekt positionerade för att tjäna våra kunder med lokala resurser. Detta är också, i kombination med lågkostnads-resurser, hur vi möter lågkostnadskrav. Så jag skulle inte förutspå några större omstruktureringar.

Ungern verkar vara den största anläggningen för er i Europa. Vilken typ av tillverkning har ni i er enhet i Ungern?

Om man tittar på vår strategi, så ser du att vår största europeiska anläggning är i Ungern och vi tror på fördelarna med Ungern - även om lönekostnaderna och övriga kostnader går upp lite – ser vi fortfarande Ungern som det mest konkurrenskraftiga alternativet i Östeuropa. I Ungern är logistiken, den tekniska kompetensen och den allmänna infrastrukturen perfekt och det fungerar ganska bra. Från Ungern kör vi även eftermarknad, logistik och reparation. Vi kan nå de flesta platser i Europa inom 36 timmar. Så Ungern är ett mycket ekonomiskt läge för oss.

Vi tittar ständigt på andra länder i Europa. Vi har undersökt länder som Ukraina, Vitryssland, Rumänien och Bulgarien, men baserat på vad vi ser i dag tror vi fortfarande att Ungern är ett mycket konkurrenskraftigt land för oss.

Har ni planer på att investera i Östeuropa? Om ja, var och när?

Vi har inga konkreta planer. Vi bevakar utvecklingen i dessa länder och när tiden är rätt och om det finns tvingande omständigheter att göra något i ett annat östeuropeiskt land, kommer vi säkert att överväga att göra det. Det är därför som vi alltid är uppmärksamma och håller möjligheterna öppna.

Har den allmänna ekonomiska nedgången påverkar Sanmina-SCI?

Jag tror att det är svårt att säga. Det är klart det finns osäkerhet som följer med den allmänna ekonomiska krisen. Just nu, ser alla effekterna av krisen inom automotive-industrin. Det finns biltillverkare som stänger fabriker i flera veckor, vilket betyder att de också stänger leveranserna från leverantörer. Den omedelbara påverkan går rakt genom hela leverantörskedjan. Förutom det så ser vi egentligen inte någon inverkan på andra branscher just nu.

På längre sikt så ser jag personligen att detta kan leda till positiva inslag för vår industri, EMS-industrin. Jag tror att företagen kommer att tänka på var de investerar sitt kapital, där de binder sitt kapital och hur de kan minska framtida investeringar. Detta kan leda till mer outsourcing framöver. Varför ska jag lägga mina pengar på - låt oss säga tegel, murbruk, och maskiner - om jag kan köpa det från en extern tjänsteleverantör. Så jag tror personligen att vi kommer att se några positiva trender som gynnar oss.

Hur viktigt är bilindustrin för Sanmina-SCI?

Bilindustrin är vår minsta marknadssektor. Detta är ett nischat marknadssegment för oss. Vi är fokuserade, vi jobbar med ett fåtal kunder, men som sagt det är en mycket liten, ensiffrig procent av våra totala intäkter.

Finns det något mer du skulle vilja dela med dig av till våra läsare?

En enda avgörande punkt från mitt perspektiv skulle vara att EMS-industrin är en tjänsteverksamhet. Jag tror att en av de viktigaste fördelarna med Sanmina-SCI för industrin är att vi så kundinriktade. Jag skulle säga att vi har - med råge - den största försäljnings- och account management-organisationen inom EMS-industrin. Våra 20 största kunder utgör mellan 60 % och 65 % av vår omsättning. Detta visar att vi är fokuserade på ett bredare spektrum av kunder och vi tror verkligen på relationer och närhet till våra kunder. Vi har mer än 300 anställda som arbetar med kundens behov, affärsutveckling, account management och infrastruktur.

Vi ska ha en stark relation till den plats där kunden befinner sig. Det kan betyda att vi till exempel har en kund i Tyskland. Vi hjälper den här kunden att utveckla en ny produkt, införa den nya produkten på den tyska marknaden med hjälp av vår lokala tillverkningsnärvaro.

Men om marknaden efterfrågar en billigare lösning eller en global lösning för att tillgodose lokala marknader någon annanstans, kan vi överföra produkten internt till platser som Kina, Indonesien, Indien eller Mexico. Och jag tror att detta är en av våra starka sidor. Sanmina är ett av de företag som driver ett enda ERP-system. Det är ett exempel på att det är exakt samma konfiguration i alla våra tillverkningsprocesser, vilket gör det lätt att flytta produkter från en plats till en annan.

evertiq vill tacka Oliver Digel samt alla andra på Sanmina-SCI som har gjort denna intervju möjlig.

Legal Notice
This article has been edited and published by Evertiq New Media AB. Copying or re-publishing of this news item without permission from Evertiq New Media AB may lead to prosecution. The same applies for the headline.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-07-18 17:55 V10.0.0-1