Elektronikproduktion | 25 november 2008

Erik Stenfors bolag ValueTree ser goda expansionsmöjligheter

Erik Stenfors bolag ValueTree visar en kraftigt ökad försäljning, ett förbättrat resultat och en förbättrad soliditet i den första delårsrapporten.
Bolaget ser vidare goda möjligheter till fortsatt expansion, trots lågkonjunkturen. Kraftigt ökad försäljning, 44 MSEK under rullande 12 månader pro forma per sista september (29 MSEK för helåret 2007). Soliditeten är avsevärt förbättrad, 18% per 30 september och 33 % efter nyemission och konvertering (11 % per sista juni 2008). En nyemission har genomförts liksom listning på AktieTorget och inlösen av kvarvarande minoritet i dotterbolaget Milestone. Såväl försäljning som resultat bedöms fortsätta att utvecklas positivt för nuvarande enheter. Förvärv av Spacebabies och Trumpette Europe.Ytterligare förvärv förbereds.

"ValueTree siktar på fortsatt expansion", säger Elaine Barnes, koncernchef för ValueTree Holdings. "Vår affärsmodell har fördelen att fungera även i en lågkonjunktur."

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-07-18 17:55 V10.0.0-1