Elektronikproduktion | 26 november 2008

Skanditek utser HQ Bank till likviditetsgarant

Skanditek Industriförvaltning har ingått avtal med HQ Bank AB om att HQ Bank AB skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie inom ramen för OMX Nordic Exchange Stockholm ABs (Börsens) system för likviditetsgaranti, från och med den 26 november 2008.
Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien. Avtalet innebär i korthet att likviditetsgaranten ställer köp- och säljkurs i Skanditeks aktie och förbinder sig att för egen räkning köpa och sälja aktier till dessa kurser.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-1