Elektronikproduktion | 27 november 2008

Finnfund investerar i Incaps verksamhet i Indien

Incap Corporation har ingått ett finansieringsavtal med Finnfund (Finnish Fund for Industrial Cooperation) för att finansiera investeringar i Indien och få rörelsekapital.
Finnfund kommer att göra en investering, totalt 2 miljoner euro, i Incap CMS Pvt. Ltd, som är Incaps Indien-baserade dotterbolag. Finansieringen kommer att vara tillgänglig för Incap i slutet av 2009. Finnfund kommer att äga sammanlagt 32,6% av aktiekapitalet i Incap CMS Pvt. Ltd Enligt villkoren i avtalet kommer Incap att frånträda avtalet från 2011 till senast 2014.

"Vi är mycket nöjda med att Finnfund kommer att delta i utvecklingen av vår verksamhet i Indien", säger Sami Mykkänen, VD och koncernchef för Incap-koncernen. "Finnfunds finansiering möjliggör investeringar och tillväxt som uppfyller kundernas efterfrågan och vår strategi i Indien. Vi ser också fram emot att utnyttja Finnfunds omfattande know-how i frågor som rör till exempel miljö och socialt ansvar."

"Den Indien-baserade kontraktstillverkningsenheten vi förvärvade förra året har uppfyllt våra förväntningar, särskilt med avseende på leveranskapacitet, personalens kompetens och designexpertis. Dock har affärsutvecklingen gått långsammare än vi väntade oss från början ".
Det skriver huginonline.com

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-2