Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 02 december 2008

Flextronics ser high level assembly som framtiden i Europa

evertiq i intervju med Flextronics Mattias Lindhe om framtida utveckling för EMS-industrin.

Hur ser du på utvecklingen för Flextronics SBS i Europa? Det är jättesvårt att säga, framför allt som tiderna är just nu. Vi jobbar hela tiden för att anpassa oss efter våra kunders behov och deras marknad. Vi är lite svansen på hunden, så att säga, som försöker svänga med hela tiden och se till att vi har resurser på de platser där våra kunder behöver det och att vi har den förmåga och kapacitet som finns där den behövs och då den behövs. Nu står vi inför en väldig finansiell storm i Europa och det enda jag kan säga är att vi kommer att göra vårt yttersta för att hela tiden följa våra kunders behov, och det är viktigt. I vilken europeisk region har Flextronics SBS en stark närvaro? Europa är den viktigaste regionenför oss, framför allt för att det finns en väldigt stor kundbas i Europa. Det finns många företag inom elektronik- och servicebranschen som är baserade i Europa och för många av dem blir det mer och mer viktigt – det blir dyrare och dyrare att resa och många vill inte vara borta från sina familjer – alltså blir det viktigt med den lokala närvaron. Och det är lite det vi försöker spela på inom Flextronics SBS, att vi finns där kunderna finns. Men jag vill understryka att det inte betyder att vi måste producera i Sverige, bara för att kunden är i Sverige utan vi kan producera åt kunderna i till exempel i vår fabrik i Ukraina, eller i vår fabrik i Ungern eller i Kina, men det är just den här lokala närvaron vi vill åt. Att vara det lokala familjeföretaget, men att det samtidigt finns möjligeter att ta sig utåt med hjälp av den stora jätten som finns i bakgrunden. Vi märker att det här är viktigt för kunderna i Europa. Förut kändes det, innan Flextronics hade sin SBS-division, att Flextronics fanns i Sverige men att det mer var en amerikansk jätte som var där, men nu känns det mer att vi är med och konkurrerar med lokala tillverkare. Jag mäter min organisation SBS på omsättningen som att det vore ett företag i företaget. Sen mäter jag mig själv och jag ser att vi har vuxit dubbel så mycket som våra lokala konkurrenter i Sverige. Det gör mig glad och det betyder att marknaden uppskattar det vi gör. Det finns ingen anledning att dölja att Flextronics hade ett glanslöst namn i Sverige för att par år sedan. Vi gick från att vara på niondeplats i Sverige ner till något betydligt mindre. Det sändes ett dokumentärprogram på svensk teve som visade ett stort amerikanskt företag som stängde fabriker och flyttade allt utomlands. Det tog ett tag att återställa ryktet. I vilka regioner i Europa känner ni att ni har starkast närvaro? Jag tycker att vi har en jämstark närvaro i hela Europa idag. Vi finns i merparten av Europas länder med åtminstone en enhet. Om man tittar på marknader för Flextronics SBS så har vi lyckats bäst i Skandinavien, framför allt i går det bra i Sverige där vi har många nya kunder, och vi har diversifierat vår verksamhet. Nu jobbar vi väldigt hårt på att få samma skjuts och framgång i Storbritannien, Tyskland och andra delar av Europa. Vi kommer främst att fokusera på Tyskland framöver. Tyskland är Europas största marknad samtidigt som det är den svåraste marknaden att penetrera, så vi kommer att fortsätta att fokusera på att växa i Tyskland. De nästkommande två åren kommer vi alltså att fokusera på Tyskland, men vi har flera områden att fokusera på – förutom Tyskland bland annat Storbritannien. Planerar ni att investera i Östeuropa? Vi har två fabriker i Östeuropa inom Special Business Solutions. Den ena ligger i Ungern och den andra i Ukraina och vi kommer att fortsätta erbjuda våra kunder det vi kallar för hybridlösningar. Om kunderna behöver öka sin produktion kommer vi också att bygga ut i Östeuropa. Vi har visserligen inget behov av det idag, men om hybridlösningen slår igenom, vilket jag tror att den kommer att göra, kommer vi att anpassa oss efter vad kunderna behöver. Vilken typ av produktion kommer Flextronics att ha i Europa i framtiden? Det hela går ju mer och mer mot det som vi kallar HLA, alltså systembyggnation och systemkonfiguration. Det är den här typen av produktion som vi satsar på. Vi är traditionellt starka på kretskorttillverkning. Vi kommer att fortsätta att fokusera på kretskort, men då för mer diversifierade produkter när volymtillverkningen kommer att försvinna från Europa. Tillverkningen kommer inte att försvinna helt, vilket är viktigt att betona, men massproduktionen av kretskort i Europa kommer att göra det. Behovet av sådan produktion kommer att dala och istället kommer det att ersättas av HLA. I takt med att kunden lutar sig mer och mer mot företag som Flextronics för att bygga kompletta produkter, så kommer det glida från kretskortsproduktion till systemkonfiguration. Så det är det som är framtiden i Europa och det har en koppling mot våra möjligheter att kunna hjälpa kunden att komma närmare sin slutmarknad, och att kunna hjälpa kunden med logistiklösningar och eftermarknadsbehov - alltså även mer av försäljning. Vi brukar säga att vi är de enda som kan erbjuda allt från design till eftermarknadstjänster, och vi är jämstarka över hela den biten. Vilken typ av produkter tror du har störst potential på den europeiska marknaden? High Level Assembly – eller HLA - är framtiden för Europa. Flextronics har något vi kallar ”value proposition” och vi tror att detta kommer att hjälpa oss att fortsätta vår kunddiversifieringsstrategi, som är framtiden för Europa. Och det är just value proposition som vi försöker förmedla till kunden. Lyckas vi med det så blir det så att man bygger färdigt en hel produkt på så sätt att man först tillverkar underliggande komponenter, alltså delar. Sedan kör man det så nära slutmarknaden som möjligt och bygger ihop det på så kort tid som möjligt, för att sedan kunna leverera direkt till kund, då allting handlar om ”total cost of capital”. Våra kunder vill ha så lite kapital bundet så kort tid som möjligt. För många av dessa stora system är det mer meningsfullt att ha produkterna lokalt i Europa hellre än att de ska fraktas i veckor i containrar från andra delar av världen. Det går inte att bygga ett system som kostar 100 000 dollar i Kina för att sedan skeppa det till Europa i sex veckor på en båt, man kan själv räkna ut vad kapitalkostnaden blir. Då är det bättre att ha den här typen av produktion i Europa, så High Level Assembly är framtiden för Europa. Logistiktjänster är också något som vi säljer. EMS är för oss är inte bara elektronik, utan det är verkligen manufacturing services, all tjänsteverksamhet som är kopplad till elektronik. Allt från inköp till att skeppa den färdiga produkten. Så allt som är high-end från ett teknikperspektiv eller HLA. Det blir mer och mer fokus i världen på att minska fraktkostnader, olja, flyg och allt sådant, och folk ser det ur ett miljöperspektiv, men även ifrån ett kostnadsperspektiv och där tror jag att vi kan hjälpa till. Planerar Flextronics att minska, omstrukturera eller konsolidera i Europa under de närmaste fem åren? Nu kommer du att få ett politiskt svar. Återigen handlar det om att anpassa sig, vi kommer hela tiden att anpassa oss efter marknadens behov, behöver vi växa så gör vi det, behöver vi minska så gör vi det. Hur mycket står den Europeiska tillverkningen för av den globala omsättningen för Flextronics? Ungefär 25 % av Flextronics totala globala omsättning kommer från Europa. Den globala omsättningen är 35 miljarder dollar så det blir mycket pengar som kommer från Europa. Planerar Flextronics att öka antalet anställda ni Europa? Nyckelfunktioner måste man alltid ha. Funderar vi på att fokusera extra inom ett område eller en region så måsta man naturligtvis också göra förstärkningar. Vi anpassar oss efter marknadens behov och när vi ser att marknaden behöver X så skaffar vi resurser som kan understödja X och så vidare. Är Flextronics drabbad av den generella nedgången av den globala ekonomin som råder just nu? Det är vi absolut. Vi märker av det globala ekonomiska klimatet internt, men även externt. Men vad som känns bra med att jobba på Flextronics är att vi själva kör bilen, ”we are driving our own destiny”, så att säga. Vi har en ledning med ett enormt engagemang och vi ska komma ut ur det här starkare än någonsin. Vi har en mycket stark kassa. Så visst märker vi av det, men vi är så målmedvetna att vi ska ta oss ur den här ekonomiska vintern, och det starkare än någonsin, med fler kunder, fler nöjda kunder än någonsin. Är man stark när det blåser, då kan man använda den styrkan att attrahera folk. Det är ingen risk att göra affärer med Flextronics. Vi har processerna, vi har människorna och vi har kapitalet för att fixa det här vi kallar lågkonjunktur. Är det någon skillnad mellan Flextronics SBS affärsverksamhet och Flextronics affärsverksamhet överhuvudtaget, efter att ni köpte Solectron? Vi köpte Solectron därför att företagen matchade varandra så bra. Ur ett närvaroperspektiv, ur ett duglighetsperspektiv och ur ett kundbasperspektiv, men även på hur fabrikerna låg, vilka kunder man jobbade med och vilken förmåga man hade, och detta matchade perfekt. SBS har precis som resten av Flextronics blivit starkare efter köpet av Solectron. Vi har både en större och en bättre närvaro på de olika marknaderna i världen. Flextronics SBS fick en jättefin fabrik i Japan i och med uppköpet, en fabrik i Singapore och en på den amerikanska västkusten. Vi har också lärt en hel del av våra nya medarbetare angående lean supply, tillverkningsteknik och processer som nu är fullt implementerat på alla våra fabriker. Våra kunder har också märkt detta. Många har påpekat hur våra tjänster har förbättrats. Över huvud taget anser vi att våra erbjudanden har förbättrats och våra framgångar på de lokala marknaderna visar också detta. Ur ett duglighetsperspektiv har vi blivit duktigare på mekanik och ur ett kompetensperspektiv så hade Solectron mycket bra kunskap inom detta område, vilken vi kunde integrera på ett bra sätt. Vi blev generellt starkare som företag, och även SBS som är ett företag inom företaget. Evertiq vill tacka Mattias Lindhe samt alla andra som har hjälpt till på Flextronics att genomföra denna intervju. Legal Notice This article has been edited and published by Evertiq New Media AB. Copying or re-publishing of this news item without permission from Evertiq New Media AB may lead to prosecution. The same applies for the headline.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-2