Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 05 december 2008

OEM-tillverkare överväger outsourcing av hemelektronik

Mindre än 15 % av dagens hemelektronik är byggt av kontraktstillverkare. Inköpare som arbetar med outsourcingbeslut inom hemelektronik kan få mycket att göra nästa år med att utvärdera och kvalificera EMS-företag på grund av den globala ekonomiska nedgången. En sådan nedgång leder ofta till att företag undersöker om det är någon mening att tillverka internt eller att lägga ut.

"I en lågkonjunktur brukar OEM-företag antingen rationalisera sin tillverkning eller skära ned kapacitet för att klara sin balansräkning och fokusera på kärnkompetens”, säger Adam Pick, EMS / ODM analytiker för iSuppli i El Segundo, Calif. ”Det är vad som hände under 2001 under den sista stora nedgången inom elektronikindustrin.” "En av de grundläggande utmaningarna för ett OEM-företag som tillverkar konsumentelektronik är att välja rätt EMS-leverantör”, säger Pick. Vissa EMS-företag som Foxconn, Flextronics, Jabil och Celestica har en stark och växande kundbas. Andra leverantörer kanske inte kan hantera den stora mängd krav från hemelektronikföretagen eller kanske inte har inköps- och distributionskedjor som hemelektronikföretagen behöver. Det finns ingen magisk formel för att göra rätt val. Snarare bör OEM-företaget göra en noggrann analys av alla krav som behöver ställas. Charlie Barnhart, en av grundarna av Barnhart and Associates i Maui, Hawaii, säger att OEM-företagen bör använda följande kriterier för att fastställa lämpliga EMS-leverantörer. Storlek: Ett OEM-företag bör välja en EMS-leverantör som har liknande storlek som OEM-företaget. Förmåga: Olika EMS-leverantörer har olika kompetens, erfarenhet, branschkunskap och tekniskt know-how. Dessa måste anpassas till OEM-företagets behov. Engagemang: Är EMS-leverantören specialicerad på hemelektroniksegment och avsätter det resurser till detta? Total kostnad: Har EMS-leverantören konkurrenskraftiga priser med hänsyn taget på den totala ägandekostnaden och inte bara den lägsta tillverkningskostnaden? Räckvidd: EMS-leverantören bör ha lämplig global närvaro för att stödja OEM-företaget på marknader där företaget säljer sina produkter. Det måste också ha tillverkningsteknik och distributionskedjor för OEM-företagets behov.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-20 00:12 V15.3.2-2