Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 05 december 2008

BB Electronics sneglar på den Östeuropeiska regionen

evertiq har gjort en intervju med Knud Andersen, VD för BB Electronics om utvecklingen i Europa, investeringar i framtiden och den allmänna utvecklingen för företaget.

Hur ser du på utvecklingen för BB Electronics i Skandinavien i allmänhet? Utvecklingen för BB Electronics har i allmänhet varit positiv under 2008 och för närvarande verkar företaget på en tillfredsställande lönsamhetsnivå. Prognosen för 2009 visar en organisk tillväxt på 5 -10 % , vilket kommer att vara realistiskt att förvänta sig. Planerar ni att få en ännu starkare närvaro i Skandinavien? BB Electronics har etablerat sitt Technology Center under första halvåret 2008 och responsen från marknaden har varit mycket positiv. Samtidigt har BB Electronics etablerat ett försäljningskontor i Sverige. BB Electronics kommer att fortsätta att jobba inom branscher såsom telekommunikation, industri och medical. Baserat på en flexibel produktion i Skandinavien och Kina kommer vi att främst öka aktiviteten inom marknaden kontakt/försäljning och i samband med ODM/design for manufacturing. Har ni för avsikt att expandera i andra länder i Europa? Ja, vi kommer att etablera oss i CEE området när tidpunkten är optimal. Tidpunkten för etableringen kommer att bero på utvecklingen av den finansiella krisen. Den nuvarande krisen skulle också innebära att förvärv i Östeuropa skulle kunna bli aktuella inom en relativ kort tid. BB Electronics kommer nu att utvärdera möjligheterna, berättar Knud Andersen för evertiq. Har ni för avsikt att öka antalet anställda? Inte i allmänhet. Tillväxten förväntas bli inom försäljning, vid vårt Technology Center och i Kina. Vid de danska enheterna förväntar sig BB Electronics ha ett stabilt antal anställda i kombination med en konstant ökning av produktionen genom sitt intensiva lean program. Planerar BB Electronics att investera i utrustning och att öka sin kapacitet? Ja, BB Electronics kommer att investera i utrustning som i alla fall kan matcha de krav som vi står inför i samband med att vi får fler och fler komplicerade produkter att jobba med. Vilka segment ser du som den största för BB Electronics? Telekommunikation och industri. Men vi ser mycket goda möjligheter inom medical segmentet och vi förväntar oss att medical kommer att växa procentuellt mycket mer än de två andra segmenten. Planerar ni att komma in i några andra segment också? Inte för närvarande. BB Electronics strategi är att serva sina kunder med branschledande prestanda i form av små till medelstora serier med fokus på leveranssäkerhet, flexibilitet, kvalitet och teknisk kompetens. BB Electronics anser att depressionen som kommer efter den finansiella krisen kommer att kräva fokus och kommer att leda till ökad konkurrens. BB Electronics är redo att ta sig an denna situation och på så sätt tycker vi inte att det är rätt tidpunkt att starta nya segment eftersom detta ofta misslyckas när det ska ske på kort tid. evertiq vill tacka alla på BB Electronics som har varit delaktiga i denna intervju. Legal Notice This article has been edited and published by Evertiq New Media AB. Copying or re-publishing of this news item without permission from Evertiq New Media AB may lead to prosecution. The same applies for the headline.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-2