Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Bild: CM Elektronikproduktion | 10 december 2008

Krav på konsekvent RoHS-utvärdering

Europeiska kommissionen har tagit fram ett förslag till översyn av EU: s direktiv om begränsning av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS-direktivet). Kommissionens förslag lägger inte till några nya ämnen till RoHS restriktionslista.

Förslaget, som väntas träda i kraft i slutet av 2011, länkar den fortsatta utvärderingen av ämnena i RoHS till principerna bakom EU: s kemikaliepolitik, som kallas REACH. EBFRIP anser att kommissionens förslag inte uppnår de vetenskapliga kraven i regelverket coh att förslaget strider mot EU: s egen befintliga kemikaliepolitik genom att begränsa användningen av flamskyddsmedlet deca-BDE, trots att det enligt EU: s riskbedömning inte finns behov av någon sådan begränsning. Dessutom har kommissionen valt att ignorera omfattande rop från industrin att anta en enhetlig process för att utvärdera ämnen som används i elektriska och elektroniska produkter. Genom att inte agera, har tillfället missats att se till att EU: s regler för elektriska och elektroniska produkter vilar på vetenskaplig grund och att undvika risken för diskriminering enligt gällande handelsregler. EBFRIP (European brominated flame retardant industry panel) kommer att gå vidare till Europaparlamentet för att ta upp denna inkonsekvens under sin behandling av kommissionens förslag under 2009-2010.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-2