Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 10 december 2008

EDC och Berotec i samarbete

Konsultbolaget Berotec och kontraktstillverkaren EDC etablerar ett strategiskt samarbete runt produktutveckling och tillverkning. Kunderna får genom samarbetet tillgång till produktionskompetens från EDC och kvalificerade ingenjörer med utvecklings- och konstruktionserfarenhet från Berotec.

Berotec och EDC har i samverkan utarbetat en modell för effektivt utvecklingsarbete som halverar Time To Market, TTM och Time To Customer, TTC. Modellen ska säkerställa lägre kostnader och konkurrensfördelar då produkter snabbare kommer ut på marknaden. Samtidigt som modellen ska halvera TTM och TTC utlovas också lägre produktionskostnader.
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-1