Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 16 december 2008

Weidmüller fortsätter att växa, planerar att expandera i Malmö

Weidmüllerkoncernens försäljning under 2008 kommer återigen att vara högre än året innan. Det positiva resultatet beror främst på en stabil tillväxt under första halvåret. Företaget planerar även att expandera i bland annat Malmö.

Förutom att förbättra sitt ekonomiska resultat, har Weidmüller också vuxit, ur ett organisatoriskt och tekniskt perspektiv. I år har bolaget inlett ett investeringsprogram, värt 136 M€, det största i Weidmüllers historia. I programmet ingår expansioner i Suzhou (Kina), Lanscroun (Tjeckien), Tautii Magheraus (Rumänien), Malmö (Sverige) och Wutha-Farnroda (Eisenach, Tyskland). Bolaget räknar med en ökning av försäljningen med nästan sju procent, vilket återigen är högre än genomsnittet, enligt uttalanden från Joachim Belz, VD och Werner Dilly, CFO. Ledningen ser möjligheter för Weidmüllerkoncernens försäljning att fortsätta växa nästa år trots avmattningen i ekonomin. Enligt Joachim Belz kommer det att under de närmaste månaderna visa sig i vilken utsträckning de möjligheterna kan omvandlas till verklighet. Utbyggnaden av den galvaniska ytbehandlingen vid bolagets huvudkontor i Detmold har redan genomförts. Niemeierstraße och Stoppelkamp kommer att utökas med vardera 10 000 kvadratmeter, som planerat. Utökningen kommer att avslutas inom de närmaste två åren. "Våra fabriksprojekt är i full gång och kommer att genomföras, eftersom de är en viktig del av Weidmüllers strategi för år 2020", säger CFO Werner Dilly. 2008 ökade Weidmüllers anställda med knappt 500. Företaget sysselsätter nu omkring 3900 personer i hela världen. Av dessa tillkom 200 i Tyskland, vilket gör att det totala antalet anställda i Tyskland nu är 1650.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2