Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 30 december 2008

PartnerTech avser sälja engelsk enhet

PartnerTech har tecknat avtal om försäljning av det engelska bolaget PartnerTech Poole Limited (Poole), vilket är en av tre enheter i PartnerTechs engelska dotterbolag.

Verksamheten i Poole tillhandahåller tillverkning av kretskort med inriktning mot lokala kunder och har en omsättning motsvarande ca 3 % av koncernens totala omsättning. Motivet till försäljningen är att verksamheten efter förändringar drivs med negativt resultat samt saknar strategisk betydelse då kretskortstillverkning också bedrivs i andra bolag inom koncernen. Försäljningen är därför i linje med PartnerTechs strategi att renodla och effektivisera den industriella strukturen. Köpare av verksamheten är dess nuvarande ledning, vilket enligt reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (tidigare den s.k. "Leo-lagen") medför att avtalet är villkorat bolagsstämmans godkännande. Extra bolagsstämma för detta ändamål kommer därför att avhållas under januari 2009. Frånträde av verksamheten beräknas ske under första kvartalet 2009. Försäljningen bedöms ha en obetydlig påverkan på PartnerTechs ställning och resultat.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-1