Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 01 januari 2009

Europartners Topp 20 lista över franchisedistributörer

De totala leveranserna av elektronikkomponenter på världsmarknaden är värd 336 miljarder US Dollar. Ungefär 23 procent av dessa genereras via distributionskanaler. Detta enligt en studie kallad Worldwide Distribution Report 2008 som sammanställts av Europartners Consultants.
Ett historiskt perspektiv på dagens marknad
Under 1980-talet så genomfördes nästan all franchisad distribution i Europa på lokal basis. De flesta slutkunder hade sin egen konstruktion och tillverkning, oftast på samma ställe. De större företagen fick support direkt från komponenttillverkarna samt de mindre företagen som skötte distributionen. Enbart en mindre del av komponenttillverkarnas omsättning gick via distribution. Distributörerna sågs som vilka kunder som helst istället för partners. Detta ledde ibland till att distributörer som hade byggt upp intressanta kunder blev överkörda av tillverkarna som sålde direkt till kunderna och gav begränsade kompensationer till distributörerna.

Idag har statusen på distributionen höjts till en partnerskapsnivå. Distributörerna ses mera som en förlängd arm från komponenttillverkningen. Distribution handlar inte längre enbart om att sälja komponenter. Idag är distributionen en sofistikerad verksamhet som tillhandahåller marknaden med avancerade logistiklösningar, komplexa design-in aktiviteter och i vissa fall förproduktion med mera. Flera slutkunder betraktar dessa extra tjänster som ”state of the art”. Tack vare de globalt samankopplade marknaderna krävs globaliserade strategier för distributörer.

Tabellen nedan visar de 20 största globalt eller regionalt agerande franchisade distributörerna på världsmarknaden (Japanska företag frånräknade).Under flera år har Arrow, Avnet och Future lett Topp 20 listan. Dessa företag representerar de typiska globalt agerande distributörerna beskrivna ovan. Taiwanesiska WPG & SAC som tog över Future nyligen har en tillväxt på 22 procent. Detta företag jobbar mestadels på de asiatiska marknaderna och har sin kärnverksamhet i Kina. TTI Inc. är en typisk nischdistributör inom passiva och elektromekaniska produkter, med försäljning och logistikcenter över hela världen. De satsar även hårt på avancerad support till sina kunder. Digi-Key däremot, tillhandahåller en helt olik, men också framgångsrik modell. De har internationell service från en och samma geografiska plats, utan några utesäljare men med en bred produktportfölj. Detta är vad som differentierar Digi-Key från de övriga distributörerna.

Den japanska distributionsmarknaden har en omsättning på cirka 25 miljarder US Dollar räknat i DTAM - Distributable Total Available Market. Denna marknad redovisas separat eftersom det är en väldigt stängd marknad där största delen av distributionen består av regionala aktörer. Arrow köpte nyligen Nippon Denso Industry, en värdeskapande konstruktions- och ingenjörsteknisk distributör baserad i Tokyo. Även Avnet och Future har etablerat närvaro på den japanska marknaden.

De tio största distributörerna i Japan, som listas nedan, representerar nästan 92 procent av den totala omsättningen i Japan räknat i DTAM.Mellan 2006 och 2007 växte marknaden räknat i DTAM med 6 till 76,8% medens den totala marknaden enbart växte med 4% till 336 miljarder US Dollar. Studien omfattar området komponenter, där inkluderas aktiva, passiva, elektromekaniska och övriga komponenter såsom LCD:s och Power Supplies.De största distributionsmarknaderna är Amerika, Europa och Kina, men 32 procent av världens DTAM finns i Japan där inhemska bolag har en marknadsandel på 99%.Framtiden
Under 2009 kommer inte världsekonomin att växa särskilt mycket enligt flera ekonomiska studier. Tack vare globaliseringen är världsmarknaderna väldigt sammanbundna. Europartners ser därför en svagare utveckling för distributionsmarknaden under 2009. En gissning är att marknaden sakta kommer att återhämta sig under andra kvartalet 2010.
För de stora distributörerna kommer lågkonjunkturen att bli mindre kännbar. Mindre företag med svagare finanser kommer dock att få större problem. Konsolideringar, övertagande och fusioner inom distributionsleden kommer att bli ett resultat av detta. Flertalet distributörer, speciellt japanska och amerikanska, och möjligtvis ett par europeiska, kommer också att vara etablerade på helt nya marknader.

För mer information om innehållet i artikeln, kontakta Ingo Guertler hos Europartners Consultants i Tyskland. Email: ingo@europartners.eu.comcontact
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-05 15:01 V11.10.4-1