Annons
Annons
Mjukvara | 02 januari 2009

Lund växer som mobilstad

Från 17 personer i en barack till mellan 7 000 och 8 000 personer som utvecklar nya mobiltelefoner. I Lund har mobilbranschen nu lika många anställda som Kockumsvarvet i Malmö hade under sina glansdagar.

I början av 2000-talet, under telekomkrisen, sålde det hårt pressade Ericsson ut sin tillverkning av mobiltelefoner till hälftenägda Sony Ericsson. Lite i skymundan behöll Ericsson utvecklingen av den grundläggande tekniken i det nybildade Ericsson Mobile Platforms i Lund. Såväl Ericsson Mobile Platforms som Sony Ericsson har expanderat mycket snabbt i Lund där båda bolagen har sin bas för mobilforskningen. ”Runt 1996 kom vi på att vi måste återanvända telefonmodellerna genom att skapa teknikplattformar som kan användas till flera telefonmodeller. Innan dess tog vi fram ett nytt inre för varje ny modell. I slutet av 1990-talet insåg vi även att Ericssons mobilverksamhet måste bli mera konsumentinriktad och det ledde till Sony Ericsson”, säger Tord Wingren som blev Ericsson Mobile Platforms första vd. Tord Wingren minns att Ericssons styrelse tvekade inför att skapa plattformsbolaget. Beslutet om uppdelningen innebar visserligen att Sony Ericssons utvecklingskostnader blev lägre men samtidigt började Ericsson Mobile Platforms sälja plattformstekniken även till andra mobiltillverkare. ”Vi var världsledande på mobiltekniken och Sony var inte intresserade av den inre tekniken i telefonerna. I Sverige har vi ett unikt tekniskt kunnande. Vi kan tänka i system, det är man mycket sämre på i Asien. De är mästare på allt man kan ta på, men de klarar inte mjukvaran lika bra.” Det krävs upp emot tre miljoner rader programkod för att programmera en modern mobiltelefon, enligt EMP:s forskningschef Lars Tilly. Uppdelning i mobiltillverkaren Sony Ericsson och plattformsbolaget EMP skapade också grunden för en rad nya företag i Lund, som kunnat utveckla nischprodukter till de nya plattformarna och mobiltelefonerna. Scalado, TAT, Storytel och Ericssonavknoppningen Wayfinder är exempel på detta och kring Lunds mobiljättar har det växt fram en stor skara konsultföretag som bland andra Cybercom, Enea, HiQ, Teleca och Create. På Ericsson Mobile Platforms i Lund förbereder man sig nu på nästa uppdelning. EMP ska gå samman med kieseltillverkaren ST-NXP Wireless i ett bolag som till hälften ska ägas av Ericsson och till hälften av ST Microelectronics. Det nya bolaget, som ännu inte fått något namn, kommer att styras från ett huvudkontor i Geneve, men basen för forskningen kommer att finnas i Lund. Även denna gång väljer Ericsson att behålla den innersta kärnan av utvecklingsarbetet. Forskningschefen Lars Tilly och en rad nyckelmedarbetare inom forskning, patent och standardisering kommer att vara kvar inom Ericsson, medan de flesta kollegerna blir anställda i det nya bolaget. Det skriver sydsvenskan.se
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2