image source: VTT Komponenter | 09 januari 2009

FoU stimulerar marknaden för flexibel elektronik

Flexibel elektronik kommer att åstadkomma revolutionerande förändringar i konstruktion och koncept för elektronikprodukter på konsumentmarknaden och inom medicin- och militärsektorerna. Det nya området medför enorma konsekvenser i form av kostnadsminskningar då tryckt tillverkningsteknik utvecklas för volymproduktion.

En ny analys från Frost & Sullivan, ”Emerging Trends in Flexible Electronics”, finner att flexibel elektronik har genomgått en drastisk utveckling sedan upptäckten av organiska ledande polymerer. Det är fortfarande en lång väg att gå innan förändringarna inverkar på vårt dagliga liv, men fördelar såsom låg vikt, tålighet, låga kostnader, möjlighet till transparent elektronik, samt enkel integration lovar nya tillämpningar inom områden där den konventionella elektroniken inte har varit effektiv. "Även om organiska halvledare som används i flexibel elektronik inte är en konkurrent till konventionella kiselhalvledare, erbjuder de nya möjligheter för applikationer som ’stela’ kretsar och elektronik inte tidigare har klarat, inklusive flexibla displayer för förpackning eller tillämpningar inom försvarsindustri, flexibla givare för bärbar diagnostik och flexibla RFID-taggar för varumärkesskydd av produkter ", säger Technical Insights forskningsanalytiker Sharmishta S. På marknaden sker nu bildandet av strategiska partnerskap mellan materialleverantörer, OEM-tillverkare och FoU-institut för att påskynda den tekniska utvecklingen och skapa samarbete mellan underleverantörer och producenter. Produktkommersialisering och time-to-market beror dock till stor del på en hävstångseffekt från tillverkningsindustrin i Asien. Samarbetet inom forskning har gjort det möjligt att utnyttja resurser i företag och forskningsinstitut för att producera nya material, förbättra prestanda för organiska lysdioder (OLEDs) och underlätta insamling och spridning av kunskap. Forskningen inom flexibel elektronik har gagnats av aktiva finansieringsinitiativ från regeringar, försvar, investmentbanker och stora företag. "Det finns ett fortsatt fokus på utveckling av flexibel elektronik, men initiativ har också tagits för att lösa tillverkningsproblematik genom projekt som finansierats av European Commission, liksom initiativ som leds av United States Display Consortium i Nordamerika", förklarar Sharmishta. "När det gäller denna gryende teknik finns det fortfarande krav som skall uppfyllas i form av materialprestanda, livslängd, testning och validering för att klara kontinuerlig användning inom olika tillämpningar." I det breda spektrum av tillämpningar för flexibel elektronik ingår allt från bärbar militärutrustning till bilinteriörer där elektronik kan integreras. Men medvetenheten om möjligheterna med denna teknik är fortfarande sorgligt låg inom många marknadssegment. Flera forskningsprogram har inletts för att ta itu med problemen inom tillverkning, kapsling och prestationsförmåga hos organiska halvledare, som utgör själva grunderna för flexibel elektronik. Lovande tillverkningstekniker för olika tillämpningar är bläckstråleskrivarutskrift och vacuumdeponering samt imprint litografi för olika ändamål, beroende på upplösning, kostnad och kapacitetskrav. Proaktiva företag inom tryckeriteknik utökar nu sin verksamhet för att införliva tryckt elektronik på flexibla substrat. Förutsättningarna för marknaden för flexibel elektronik ser goda ut och fältet är öppet att exploatera.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-1