Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 januari 2009

Elcoteq stänger tre fabriker och sparkar 5000

Finska kontraktstillverkaren Elcoteq omstrukturerar för att säkra lönsamheten och startar process för att stärka balansräkningen.
Styrelsen för Elcoteq har beslutat att inleda en intensiv omstruktureringsplan under det första kvartalet för att förbereda bolaget för det ovanligt osäkra marknadsläget och den allmänna ekonomiska utvecklingen under 2009.

En första del av företagets omstruktureringsplan är att stänga fabrikerna i Arad (Rumänien), Richardson (USA) och S: t Petersburg (Ryssland) samt att slå ihop fabriken i Shenzhen (Kina) och fabriken i Beijing (Kina). Som en andra del i planen har Elcoteq startat processen med att minska personalen vid flera anläggningar globalt. Det förväntas att dessa åtgärder tillsammans leder till personalnedskärningar på cirka 5000 anställda. Elcoteq sysselsätter ungefär 21000 personer i hela världen. En tredje del består av flera andra kostnadsbesparingar, inklusive att sälja maskiner och utrustning, avsluta leasingavtal för anläggningar och maskiner samt att dra ner på externa tjänster.

Planenen syftar till årliga besparingar i storleksordningen 80 - 100 miljoner euro. Besparingarna kommer att ge en positiv effekt gradvis från andra kvartalet 2009 och kommer att avsevärt förbättra Elcoteqs helårslönsamhet. De totala kostnaderna av engångskaraktär i samband med omstruktureringen är cirka 24 miljoner euro. Företaget uppskattar att 15 miljoner euro kommer att bokföras i december 2008 och resten under första kvartalet 2009.

"När marknaden är så trängd som den är just nu börjar många företag outsourca mer. De tuffa beslut vi tar nu kommer att förbereda oss för att vara kostnads- och konkurrenskraftiga och redo att gripa tag i nya affärsmöjligheter", säger Jouni Hartikainen, VD och koncernchef för Elcoteq.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-1