Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 21 januari 2009

Ericsson minskar med 5000

5000 anställda får gå från Ericsson, varav cirka 1 000 i Sverige huvudsakligen i Stockholm.

Ericsson kommer att skära ned personalstyrkan. Runt 5 000 anställda kommer att få lämna företaget till följd av de besparingsaktiviteter som vidtas. I Sverige berörs cirka 1 000 anställda, huvudsakligen i Stockholm, skriver Ericsson i sin bokslutsrapport. Förutom uppsägningar kommer företaget att minska antalet konsulter och annan tillfällig personal. Ericsson kommer också att konsolidera sina centra för forskning och utveckling. Under 2009 beräknas omstruktureringskostnaderna uppgå till 6-7 miljarder, vilket beräknas ge en årlig besparing på 10 miljarder kronor under andra halvan av 2010. Besparingen ska fördelas jämnt mellan kostnader för sålda varor och rörelseomkostnader, enligt e24.se. Ericsson ska utnyttja synergieffekter mellan olika teknikområden, och dra fördel av de möjligheter som uppstår vid teknikskiftet till ip-baserade nät. Bolaget kommer att förbättra utnyttjandet av hårdvara och minska antalet mjukvaruplattformar. En del aktiviteter kommer även att flytta till lågkostnadsländer.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-1