Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mats Lundberg Elektronikproduktion | 05 februari 2009

2008, ett rekordår för Prevas

År 2008 blev Prevas hittills bästa med god tillväxt i kombination med stark resultatutveckling. Omsättningen ökade med 31 procent till 616 Mkr (471) och rörelseresultatet ökade med 269 procent till 70 Mkr (19). Omsättningen för fjärde kvartalet ökade med 15 procent till 160 Mkr (139) och rörelseresultatet ökade med 630 procent till 15 Mkr (2).
Prevas har under året stärkt sina positioner, både finansiellt och verksamhetsmässigt. Omsättning, rörelsemarginaler och kassaflöde har kraftigt förbättrats. Prevas verksamhet är specialiserad inom områdena inbyggda system och industriell. Den tidigare negativa utvecklingen inom affärsområdet Industrisystem har vänts till en positiv utveckling med stärkta marknadspositioner. Partnersamarbetet med bl.a. Microsoft, National Instruments, Enics och Wonderware har ytterligare förstärkts under året.

"Prevas strategi, tillväxt med lönsamhet, kvarstår. 2009 kommer att vara ett år fullt av utmaningar på grund av det allmänna konjunkturläget men samtidigt ett år av möjligheter. Jag är helt övertygad om att Prevas med sin styrka inom inbyggda system och Industriell IT kommer att fortsätta stärka sin marknadsposition," skriver Mats Lundberg, vd för Prevas i Prevas bokslutskommuniké 2008.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-2