Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 09 februari 2009

Uppåt för Addtech i delårsrapporten

Teknikhandelskoncernen Addtech har släppt sin delårsrapport 1 april - 31 december 2008 (9 månader). Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 3 388 MSEK (3 043) och rörelseresultatet ökade med 4 procent till 301 MSEK (289).
Addtech AB som utvecklar och säljer högteknologiska komponenter och system till industriföretag och servicenäring har idag släppt sin delårsrapport.

Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 3 388 MSEK (3 043).
Rörelseresultatet ökade med 4 procent till 301 MSEK (289).
Under tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 8 procent till 1 178 MSEK (1 088) och
rörelseresultatet minskade med 6 procent till 88 MSEK (94).
Resultatet efter finansiella poster ökade till 293 MSEK (278) och resultatet efter skatt uppgick till 220 MSEK (202).
Vinst per aktie ökade med 11 procent till 9,80 SEK (8,85). För den senaste tolvmånaders-
perioden uppgick vinst per aktie till 13,60 SEK (12,70).
Kassaflödet från rörelsen uppgick till 212 MSEK (190). För den senaste tolvmånaders-perioden uppgick kassaflöde per aktie till 15,60 SEK (11,70)
Avkastningen på eget kapital uppgick till 44 procent och soliditeten var 34 procent.

Koncernens kunder är främst tillverkande företag inom mekanisk industri, fordons-, telekom- och elektronikindustri samt laboratorier inom vård och forskning i Norden.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-1